FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Digital Radiolänk
Radiolänkutrustning RL-84/73M3959-084000/M3959-073000


Leverantör: NIPPON ELECTRIC CO (NEC) TOKYO JAPAN

RL-84/73 var den första länken till FTN som köptes från Japan. Eftersom Japan inte får exportera ”krigsprodukter” och vi m h t moms ville ha den klassad som försvarsmateriel uppstod en del skriftväxling med bl a tullverket.

ALLMÄNT
Radiolänkutrustning RL-84/73 är en hetrodyn digital radiolänk som finns med eller utan reservdrift och används som terminal- eller relästation.

RL-84/73 är avsedd för överföring av ett digitalt bitflöde (PCM, Pulse Code Modulation) med bithastighet 8,448 Mbit/s för RL-73B och 34,368 Mbit/s för RL-84/73C. Detta motsvarar en överföringskapacitet av 120 respektive 480 talkanaler.

Förutom den digitala bitströmmen kan frekvensskiftsignaler (FSK) och en tjänstekanal (TJK) överföras.

Utrustningarna arbetar inom frekvensområdet 7125-7425 MHz respektive 4600-5000 MHz. Vid leveransen är RL-84/73 intrimmad till anläggningsbunden frekvens. Någon speciell frekvenstrimning behöver ej göras i samband med driftsättning.

TEKNISKA DATA

Allmänt

 

Leverantör RL-73/84

NIPPON ELECTRIC CO (NEC)
TOKYO JAPAN

Leverantör antenn

ELEKTRISK BUREAU AS NERA
BERGEN NORGE

Frekvensområde

 

RL-73

4600-5000 MHz

RL-84

7125-7425 t1Hz

Duplexavstånd

 

RL-73

200 MHz

RL-84

161 MHz

Modulationssätt

Fyrfasmodulering (4-PSK)

Kodning (Scrambling)

Differentiell och PRBS-kodning

Demodulationssätt

Koherent

Basband

 

RL-73B

8,448 Mbit/s (120 talkanaler)

RL-73C, RL-84C

34,368 Mbit/s (480 talkanaler)

Tjänstekanal

0,3-3,4 kHz

FSK-signal

4-12 kHz

Modulationssätt TJK och FSK

FM

HF signalnivå för bitfelstäthet:

 

10-6 RL-73

≤ -77,4 dBm (1+0), ≤ -76,9 dBm (1+1 FD)

10-6 RL-84

≤ -77,3 dBm (1+0), ≤ -76,8 dBm (1+1 FD)

10-9 RL-73

≤ -73,9 dBm (1+0), ≤ -73,8 d8m (1+ 1 FD)

10-9 RL-84

≤ -73,4 dBm (1+0), ≤ -73,3 dBm (1+1 FD)

Systemvärde

 

RL-73

102,8 (1+0), 101,8 (1+1 FD)

RL-84

102,9 (1+0), 101,9 (1+1 FD)

MTBF (medeltid mellan fel)

 

Radio (sändare/mottagare)

140 000 timmar

Modem

70 000 timmar

Tjänstekanalenhet

140 000 timmar

Radio, Modem och Tjänstekanal

35 000 timmar

Miljö

 

Temperaturområde med garanterade specifikationsvärde

-0 gr C till +45 gr C

Temperaturområde

-20°C till + 50°C

Temperaturområde lagring

-40°C till + 65°C

Luftfuktighetsområde

20% till 90%

EMC-krav

MIL-STD-461, -462

Matningsspänning

-36V till -60V -48V nominellt

Effektförbrukning

 

Terminal 1+0 RL-73B

≤75W (typvärde 67W)

Terminal 1+0 RL-84/73C

≤ 151W (typvärde 143W)

Terminal 1+1 RL-84/73C

≤ 353W (typvärde 327W)

MF - repeater 1+0

≤ 54W (typvärde 38W)

MF-repeater 1+1

≤ 99W ( typvärde 67W)

Anslutning till antenn

 

RL-73

PDR 48

RL-84

PDR 70

Vikt

 

RL-73B

150 kg

RL-84/73C 1+1 (SM22)

Radio med tjk 140 kg
Modem med skåp 135 kg

RL-84/73C 1+0 (SM11)

Radio med tjk 95 kg
Modem med skåp 125 kg

Tjänstekanalhylla

5 kg

KONSTRUKTION
Radiolänkutrustning RL-73/84, 34 Mbit/s är uppbyggd av två stativ där radiodelen (sändtagare, TJK-enhet, inkopplingshylla och antennkombinator) är placerade i NEC:s standardstativ och modemutrustningen är inbyggd i ett skåp.

Vid RL-73/84 för 8 Mbit/s är radiodelen och modemet placerat i ett och samma stativ.

Sändtagaren är uppbyggd av fyra enheter, Sändare (Tx), Mottagare (Rx), HF-förstärkare (RF AMP) och Underhållsenhet (OPR UNIT).
Sändaren och mottagaren är av plug-in typ, HF-förstärkaren är fastmonterad med skruvar. Underhållsenheten är fast monterad men korten i underhållsenheten är av plug-in typ.

Tjänstekanalenheten är av plug-in typ.

Modemet är inbyggd i ett skåp för att minska de strålade och ledningsbundna störningarna som modemet ger upphov till. Modemet kan bestyckas för 1+1 system (SM-22) eller 1+0 system (SM-11).
Kretskorten är av plug-in typ.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.