FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Digital Radiolänk
Radiolänkutrustning RL-74


Anskaffades i början på 90-talet för att ingå i den modernisering som skedde av Milosambandsförbanden.

Radiolänkutrustningen och tillhörande antennförstärkare tillverkades av AYDIN Corporation i San Jose USA.

RL 74 är en radiolänkstation som är omkopplingsbar mellan 2/8/34 Mbit/s, dvs den kan överföra 30/120 eller 480 kanaler. Främst nyttjas alternativen 120/480 kanaler. Radion arbetar på frekvensen 4,5 – 5 GHz och liksom vid RL 721 skulle normalt vågledare nyttjas till antennen. Detta är dock inte möjligt, som beskrivits vid RL 721 och därför finns även här en antennförstärkare placerad vid antennen, som vid RL 72 systemet.

RL-74 med antennförstärkareRL-74 med antennförstärkare

                                          RL 74 med antennförstärkare

För ytterligare information se: Radiolänk i Armén (15 MB) Författare: Anders Gustafsson. (A06/04)


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.