FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Digital radiolänk
Radiolänkutrustning RL-46


Farinon USA 1976 – 19yy

RL-46 anskaffades då nätet höll på att digitaliseras med blandning av analog och digital teknik och behov fanns av att kunna överföra både FDM och PCM kanalgrupper. Radiolänken blev ej så långlivad främst beroende på att den krävde relativt stor bandbredd.

Radiolänkutrustning RL-46 är en frekvensmodulerad radioutrustning, som används tillsammans med basbandsmodem DT-121. Beroende på bestyckning kan upp till fyra 2,048 Mbit PCM-kanaler och 60 kanaler FDM överföras. Basbandets disposition ses i bild 1.

Bild 1. Basbandsdisposition RL-46

Bild 1. Basbandsdisposition RL-46

Tekniska data

Allmänt

 

Leverantör RL-46

Farinon, USA

Frekvensområde

2,1 -2,3 GHz

Kanalseparation enligt CCIR 283-2

14 MHz

Duplexavstånd

119 MHz

Basband

0,3 kHz -5,15 MHz

Kapacitet

1-2 x 30 PCM + 60 FDM eller 1-4 x 30 PCM + 60 FDM

Övervakningsband (FSK)

6-12 kHz

Tjänstekanal

0,3-2,1 kHz

Normaliserat S/B för en bitfeltäthet av 10-4

13 dB

(Minimum innivå till antenningången för att möta detta krav)

 

   2 x 30 PCM

-81 dBm

   4 x 30 PCM

-76 dBm

S/B + X för sämsta FDM-kanal i frekvensomr 60-300 kHz

60 dBmOp

Typ av digital modulation

QAM -FM

Typ av kodning

Differentiell

Typ av demodulation

Koherent

Stativ

19" standard  21 delningar  (21 x 44,4 mm)

Vikt

50 kg


Miljö:

 

Temperaturområde drift

0° +50°C

Temperaturområde lagring

-40°C till +60°

Fuktighet

90 vid +40°C

Matningsspänning

-48 V 15 ±10%

Effektförbrukning RL-46 inkl DT 121

< 85 W

Erforderligt SVF för antennsystemet

< 1,2 (21 dB)

 

KONSTRUKTION
Utrustningen är uppbyggd av enheter, som är placerade i ett 19" standardstativ, och upptar där 21 delningar, se bild 2 och bild 3. Överst sitter en anslutningsenhet där all extern kabling ansluts. Därunder kommer i tur och ordning kraftenhet, sändare, antennfilter, mottagare, basbandsmodem DT-121, byglingsenhet och tjänstekanalenhet.

Bild 2. RL-46 och DT-121Bild 3. RL-46 och DT-121 med avtagna skyddskåpor

Bild 2. RL-46 och DT-121. Bild 3. RL-46 och DT-121 med avtagna skyddskåpor (Bild ur FV beskrivning).


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.