FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo
Digital radiolänk
Radiolänkutrustning RL-45


Tillverkare Elektrisk Bureau AS, NERA Divisionen, Bergen, Norge

ALLMÄNT
RL-45 anskaffades i samband med att radarstation PS 860 och RrgcT infördes.
Förutom för fasta installationer användes även RL-45 i de transportabla systemen RL451/453.

Radiolänkutrustning RL-45, M3959-045001, används vid överföring av pulskodsmodulerade signaler (PCM-signaler) i ett digitalt basband med bitfrekvensen 2,048 Mbit/s (30 talkanaler). Utrustningen arbetar inom frekvensområdet 1,9-2,1 GHz och lämnar en uteffekt som är lägst +27 dBm.

Förutom det digitala basbandet överförs trafik inom frekvensområdet 0,3-3,4 kHz på en tjänstekanal (TJK) samt frekvensskiftsignaler (FSK) inom frekvensområdet 0,3-8 kHz.

Vid leveransen är RL-45 trimmad till bestämda frekvenser, varför frekvenstrimning inte behöver göras i samband med driftsättningen.

Utrustningen kräver minimalt underhåll och något förebyggande underhåll behövs inte. Om ett fel uppstår på utrustningen kan felaktig enhet lokaliseras med hjälp av larm, övriga indikeringar (t ex instrumentutslag) och genom mätning i speciella mätpunkter på de olika enheterna. Eftersom full utbytbarhet föreligger mellan utrustningens underenheter, utom för de som är frekvensberoende, erhålls en kort MTTR-tid (Mean time to repair = medeltid för reparation).

Vid byte av en frekvensberoende enhet skall den nya enheten vara intrimmad till utrustningens frekvens .

Två typer av parabolantenner används tillsammans med RL-45. Den ena 4/27 har en diameter på 2 m och den andra 4/31 har en diameter på 3 m.

TEKNISKA DATA

Allmänt

 

Tillverkning

Elektrisk Bureau AS, NERA Divisionen, Bergen, Norge

Frekvensområde

1,9 - 2,1 GHz

Basband

PCM 2.048 Mbit/s 30 talkanaler

Modulationssätt

Tvåfasmodulering (2-PSK)

Kodning

Differentiell

Demodulationssätt

Koherent

Tjänstekanal

0,3 – 3,4 kHz

Frekvensskiftsignal

0,3 - 8 kHz

Modulationssätt (TJK)

FM

HF-insignal för bitfelstätheten 10-4

<-86 dBm

MTBF (medeltid mellan fel)

33 500 timmar vid +55°C och stressfaktorn 50%

Miljö:

 

Temperaturomräde vid drift

-20°C till +50°C

Temperaturomräde vid 5 dB försämring av fadingmarginal

-40°C till +55°C

Lagringstem pera tur

-55°C till +70°C

Luftfuktighet

< 95% vid +50°C

EMC-krav (EMC = elektromagnetisk kompatibilitet)

MIL-ST Hdb 461A not 4

EMC-test metoder

MIL-STD 462 not 3

Matningsspänning

-48 ± 4,8 V

Effektförbrukning

< 50W

Anslutning till antennsystem

 

Antennkontaktdon

Spinner 7/16

Impedans

50Ω

Erforderligt SVF

< 1,20 (21 dB)

Total vikt

< 35 kg

Antennerna

 

4/27:

 

Förstärkning relativt halvvågsdipol

27 dB

Diameter

2m

4/31 :

 

Förstärkning relativt halvvågsdipol

31 dB

Diameter

3 m

KONSTRUKTION
Radiolänkutrustning RL-45 är helt halvledarbestyckad. Både digitala och analoga integrerade kretsar ingår i underenheterna. Dessutom används tunnfilmsteknik.

Sändtagaren sitter i en vattentät behållare och kan därför installeras såväl utom- som inomhus. För montering av sändtagaren i 19" stativ finns en speciell fästanordnlng med tillhörande dörr. Såväl tjänstekanal- som linjeterminalutrustningen är avsedda för montering i 19" stativ.


Bilder

RL-45 monterad i stativ med öppen dörrLinjeterminal utan frontplåt

RL-45 monterad i stativ med öppen dörr. Linjeterminal utan frontplåt.

TjänstekanalenhetDet transportabla systemet RL451

Tjänstekanalenhet. Det transportabla systemet RL451 med antennen placerad i en sfär (kula).


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.