FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Digital Radiolänk
Radiolänkutrustning RL-44


RL 44 och TM 24 anskaffades från Telettra i Italien.

Vid tidpunkten för den första digitaliseringen av stomnätet var det, i syfte att effektivisera verksamheten inom FMV, påbjudet att genomföra upphandlingar som "paketköp" (huvud-leverantörsansvar). Detta innebar att leverantören av radiolänkutrustningarna också skulle svara för erforderliga vågutbrednings-beräkningar och därmed stråkdimensionering ur kvalitativ och tillgänglighetssynpunkt.

Två "paket" beställdes 1974 efter en utvärdering av ett antal anbudsgivare. Beställningen gick till Telettra i Italien. Det ena "paketet" omfattadeett stråk med 9 radiolänkhopp varav några var nära 80 km långa. Det andra "paketet" omfattade också 9 hopp. Båda stråken gällde radiolänkar i 2 GHz bandet.

Telettra lyckades inte uppnå ställda krav vilket medförde omplanering och 2 års försening.

Tekniska data

Frekvensområde

1,9-2,3 GHz

Duplex avstånd

119 MHz

Basband

PCM 34,368 Mbit/s motsvarande 480 talkanaler

Modulationssätt

Fyrfasmodulering

Demodulationssätt

Koherent

Kodning

DifferentielI

Tjänstekanal

0,3-3,4 kHz

Modulationssätt

FM

FSK-kanal

6-12 kHz

Modulationssätt

FM

Normaliserat S/B för en bitfelstäthet av 10- 4

Endast modem

11 dB

Modem och radio (TJK-och FSK-kanal belastade)

11,5 dB

Försämring av tröskelvärdet orsakat av en störande signal 20 dB under önskad signal (samma signalfrekvens)

< 1,5 dB

Grupplöptid sändare-mottagare

<8 ns för ±8 MHz

Gränssnitt sänd/mott-modem

Mellanfrekvens

70MHz

Impedans

75 n

Reflexionsdämpning

>28 dB för ± 10 MHz

Nivå sänd/mott

+5 dBm

Nivå modulator

+5 dBm

Nivå demodulator

+1 dBm

Maximalt tillåten kabeldämpning mellan modem och tredje ordningens multiplex

3 dB

Miljö

O till +45°C

Temperaturområde

-40 till + 60° C

Lagringstemperatur

 

Fuktighet

<95 % vid +40°C

Matningsspänning

-48 V ±1O %

Strömförbrukning

 

En sändar/mottagarkombination

<60W

Modulator + demodulator

<22 W

Omkopplingsenhet inklusive datakodomvandlare

<30W

Krav på anslutet antennsystem

Anslutning typ

Spinner 4,1/9,5

Erforderligt SVF

<1,2(21dB)

Impedans

 

Stativ

Typ

Slim Rack

Höjd

2064 mm

Bredd

119 mm

Antal

2-5 beroende på variant

Omkoppling

Reservdrift typ

Isofrekvens polarisationsdiversitet (dubbel polarisation med samma HF-frekvens i båda polarisationsplanen)

Omkopplingsvillkor, alternativ 1

Bitfelstäthet > 10-4

Omkopplingsvillkor, alternativ 2

Mer än 160 st lika bitar i följd

Omkopplingstid

<10 ns

Total omkopplingstid för basbandsfel

<10 µs

Maximal omkopplingstid för bitfelstäthet 10-4

<5 ms

Uppbyggnad
RL-44 är helt halvledarbestyckad. Digitala och analoga integrerade kretsar ingår i stor del av underenheterna. Dessutom används tunnfilms- och stripline-teknik. Fabrikaten garanterar en MTBF (Mean .time beetween fauIt) på minst 3 år för en utrustning (enkeldrift).

Utrustningen är uppbyggd i »slim rack»-stativ. Antalet beror på utrustningens variant och kan variera mellan två och fem. Stativen är försedda med uttagbara hyllor i vilka underenheterna ansluts. Åtkomligheten för service och byte av enheter är därför god.

Stativ RL-44

Stativ RL-44 (Bild FHT).


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.