FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Digital radiolänk
Radiolänkutrustning RL-25 M3959-025000


Tillverkare: Digital Microwave Corporation

Allmänt
RL-25 är en digital Radiolänkutrustning avsedd att användas som anslutningslänk i FTN och MTN (Försvarets TeleNät och Marinens TeleNät). Utrustningen består av tre hyllmoduler som monteras i ett FMV 19" stativ. RL-25 är utförd för att arbeta i frekvensband 1 och 2. Vid behov av högre uteffekt kompletteras installationen med en högeffekt-förstärkarhylla (endast band 2).

Två olika moduleringsformer, 2 eller 4-FSK kan ställas in med omkopplare, där 2-FSK ger ca 8 dB bättre systemvärde men endast halv kapacitet mot 4-FSK.

Med 4-FSK modulering kan RL-25 överföra fyra kanaler som var och en med omkopplare anpassas för antingen ett digitalt gränssnitt (kodirektionelI, kontradirektionelI 64 kbit/s) eller analog 4-tråd. Tillsammans med TM-30 kan upp till 8 kanaler (32 kbit/s ADPCM) överföras med analogt 4-trådgränsnitt. Utrustningen kan alternativt överföra en eller två 160 kbit/s kanaler, för-beredda för ISDN (2B+D). Oberoende av ovanstående alternativ kan två digitala service kanaler (600 bit/s) samt åtta signaleringskanaler (E och M-wire) överföras.

Utrustningar som lagerhålls i fördelningsförråd är förinställda till speciella frekvenser vilket redovisas med pos nr på utrustningsemballaget enligt en separat frekvensplan. Vid ett eventuellt frekvensbyte ändras sändarens och mottagarens syntesstyrda lokaloscillatorer med interna omkopplare.

Antennfiltret har sådan bandbredd att samma filter kan användas för mer än 10 HF-kanaler.

Utrustningen innehåller ett larmsystem som övervakar och styr ingående enheter.

Larm presenteras lokalt med lysdioder samt externt genom speciellt larmgränssnitt avsett för fjärrövervakning.

Tekniska data

Allmänt

 

Kapacitet

 

    2-FSK:

1 x 160 kb/s (V.11) eller 2 x 64 kb/s (Ko. Kontra. Analog 4-tråd)

    4-FSK:

2 x 160 kb/s (V.11) eller 4 x 64 kb/s (Ko. Kontra. Analog 4-tråd)

Servicekanaler

 

    2-FSK:

1 x 600 bit/s (asynkron).

    4-FSK:

2 x 600 bit/s (asynkron).

SIgnaleringskanaler

 

    2-FSK:

4 st E- och M-wire.

    4-FSK:

8 st E- och M-wire.

Modulation

FSK (Frequency Shift Keying) 2- eller 4-FSK

Demodulatlon

Icke koherent

Synkronisering

 

    Klockkälla 1 :

Extern 2048 kHz klockfrekvens

    Klockkälla 2:

Inkommande 64 kb/s. Kodir. kanal 1

    Klockkälla 3:

Mottagen takt över hoppet

    Klockkälla 4:

Intern klockoscillator


HF-hylla

 

Frekvensområde

 

    Band 1:

297 - 302 och 323 - 328 MHz

    Band 2:

360 - 378 och 390 - 408 MHz

Duplexfrekvens

 

    Band 1:

26 MHz

    Band 2:

30 MHz

Kanalavstånd

350 kHz

Frekvensstabilitet

± 5 ppm (ca ± 1500 Hz)

Uteffekt

 

    Standard:

+ 39 dBm

    Högeffekt

+ 50 dBm (med högeHektförstärkare

Mottagartröskel (BER = 10-6)

-96 dBm (2-FSK) -88 dBm (4-FSK

Systemvärde (BER = 10-6)

 

    Standard (+ 39 dBm)

135 dBm (2-FSK) 127 dBm (4-FSK)

    Högeffekt (+ 50 dBm)

146 dBm (2-FSK) 138 dBm (4-FSK)


Kraftenheter

 

Matnlngsspännlng

-48 V, likspänning

Arbetsområde

-30 till -60 V

Polaritet

Byglingsbart

Effektförbrukning

 

    Modemhylla:

15 W

    HF-hylla

125 W

Högeffektförstärkare

430 W, spänningsmatas separat


Mekaniska mått

 

Utformning

FMV Typ 19”

Mått och vikt

 

    Standard:

H x B x D: 445 x 480 x 338 mm, vikt: 35 kg

    Högeffekt:

H x B x D: 135 x 480 x 338 mm, vikt: 13 kg


Miljö

 

Temperatur

 

    Specificerade värden

+5° C till +40° C

    Funktion utan larm

-10° C till +55° C

Fuktighet

20 till 90 %

 

Uppbyggnad
RL-25 består av tre separata hyllmoduler: modemhylla, HF-hylla och antennfilterhylla och kan vid behov för band 2 utrustning kompletteras med en högeffektförstärkarhylla som ökar uteffekten med ca 10 dB. Med hjälp av yttre dämpsatser på 6 eller 10 dB kan RL-25 uteffekt minskas i standard varianten. Alternativt kan samtidigt mottagarens känslighet minskas 6 eller 10 dB eller enbart mottagarens känslighet minskas med 6 eller 10 dB yllmodulerna monteras ovanpå varandra och sammankopplas med kablage på utrustningens högra sida, där även anslutningskontakter för externt kablage är placerat.

Modemhyllans kretskort är av instickstyp som monteras/demonteras enkelt från utrustningens framsida.

HF-hyllans kretskort är placerade i utbytbara metallmoduler, staplade på en utdragbar bottenplåt och sammankopplade med kontaktförsett kablage.

Antennfilterhyllan består av två utbytbara antennfilterenheter och en cirkulator vilka placerats på en utdragbar bottenplåt. Högeffektförstärkaren består av ett flertal utbytbara enheter placerade på en utdragbar bottenplåt.

Antenner
Till RL-25 finns tre typer av dipolantenner vilka har varierande storlek och prestanda. För band 1 används antenn 1/9 och för band 2 antenn 2/9 eller 2/14.

RL-25 Hyllmoduler

RL-25 Hyllmoduler


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.