FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Digital radiolänk
Radiolänkutrustning RL-101 M3959-101010


HF enheten tillverkades av Digital Microwave Corporation (DMC) i USA. NERA i Norge tillverkade basbandsenheten och antennen, samt monterade ihop radion från DMC med antenn som en komplett HF-enhet.

Allmänt
Radiolänkutrustning RL-101 (M3959-101010) förekommer i en version vilken klarar 2048 kbit/s och 512 kbit/s. Vid 512 kbit/s måste Omvandlare 512 kbit användas.

Utrustningen består av följande enheter:

HF-enhet                         F5417-000269
Kontrollenhet                  F5417-000266
Basbandsenhet               F5417-000263
Omvandlare 512 kbit       F5417-000260                 Option, används normalt inte

Radiolänkutrustning RL-101 används för överföring av 2048 kbit/s (motsvarande 30 talkanaler). Utrustningen arbetar inom frekvensområdet 14,613 - 14,921 GHz (A-band) samt 15,033 - 15,341 GHz (B-band) och lämnar vid full uteffekt +26 dBm. Uteffekten kan reduceras 0-20 dB relativt nominell uteffekt (i två steg om 10 dB) eller ställas in för adaptiv uteffekt, vilket ger en dämpning av 0-20 dB relativt nominell uteffekt (i 16 steg om 1,25 dB).

Utrustningen är försedd med 2 st tjänstekanaler åtkomliga via extern anslutning, varav en används via utrustningens handmikrotelefon.

RL-101 utfrekvens, uteffekt mm ändras via knappsatsen på Basbandsenhetens front. Vissa funktioner kan även ändras via kontrollenhetens knappsats. På Basbandsenheten och kontrollenheten finns en display, vilken visar larm, uteffekt, frekvens mm via uppkallning från knappsatsen.

Utrustningen ström försörjs med 20-66V DC-spänning.

Tekniska data

Allmänt

Leverantör

AS NERA, Bergen, Norge

Frekvensområde

14,613 till 14,921 GHz, kanal A
15,033 till 15,341 GHz, kanal B

Kanalavstånd

3,5 MHz

Duplexavstånd

420 MHz

Modulationssätt

MSK

Kodning

DifferentielI

Demodulationssätt

Koherent

Digitalt basband

2048 kbitls, HDB3, 75 ohm obalanserad
512 kbit/s, AMI, 130 ohm balanserad (option)


Tjänstekanal:

  • Antal

2 st

HF-signalnivå för bitfelstäthet (BER): 1x10-6

-90 dBm (-40°C till +30°C
-89 dBm-(+30°C till +55°C)

Systemvärde (BER 1 x 10-6)

-116 dB (-40°C till +30°C)
-115 dB (+30°C till +55°C)

MTBF

5000 timmar


Miljö:

Temperaturområden (med garanterade specifikationsvärden)

  • Basbandsenhet

-20°C till +55°C

  • HF-enhet, Kontrollenhet

-40°C till +55°C

Temperaturområden (funktion utan garanterade specifikationsvärden

  • Basbandsenhet

-40oC till -20°C och +55 °C till + 70°C

  • HF-enhet, Kontrollenhet

-55°C till -40 °C och +55 °C till + 700C

  • Temperaturområde lagring

-55°C till + 70°C


Matningsspänning


48V (20-66V DC)


Effektförbrukning

  • HF-enhet, BasbandsenhetKontrollenhet

<200W

  • HF-enhet

<50W


Mått:

 • HF-enhet
 • Kontrollenhet
 • Basbandsenhet
 


B


D


H

514

347

514 mm

349

216

131 mm

438

216

254 mm


Vikt
:

 

  • HF-enhet

21 kg

  • Kontrollenhet

5,6 kg

  • Basbandsenhet

11,8 kg

 

Konstruktion
Radiolänkutrustning RL-101, M3959-101010, består av tre huvudenheter: Basbandsenhet, KontoIlenhet och HF-enhet. Huvudenheterna är uppbygda av underenheter i vilka digitala och analoga integrerade kretsar samt enheter uppbyggda med tunnfilmsteknik ingår.

HF-enheten och Kontrollenheten är avsedda för utomhusmontage och Basbandsenheten är avsedd för inomhusmontage.

Basbandsenheten, F5417 -000263, tillhandahåller kontakter för alla externa anslutningar, en handmikrotelefon för uppkallning och en display med knappsats.

Displayen presenterar alla larm och inprogrammerade inställningar hos utrustningen.

Knappsatsen tillhandahåller möjligheter att styra utrustningen samt viss felsökning.

Basbandsenheten kan kopplas direkt till HF-enheten via Telekabel 2 m, 30 m eller 2x30 m med skarvdon. Alternativt kan Basbandsenheten, vid behov av längre avstånd till HF-enheten, kopplas till HF-enheten via Kontrollenheten med upp till 1000 m lång fältkabel DL 1000 (1500 m vid separat spänningsmatning, dock med degraderade prestanda).

Kontrollenheten, F5417 -000266, används då ett längre avstånd önskas mellan Basbandsenheten och HF-enheten. Kontrollenheten har anslutning för handmikrotelefon samt display med knappsats. Knappsatsen har motsvarande funktioner som Basbandsenhetens knappsats med vissa undantag.

Kontrollenheten spänningsmatas via fältkabel DL 1000 men kan även spänningsmatas separat. Vid spänningsmatning via fältkabel DL 1000 är maximal kabellängd 1000 m, vid separat spänningsmatning är maximal kabellängd 1500 m.
Kontrollenheten kopplas till HF-enheten via Telekabel 2 m, 30 m eller 2x30 m med skarvdon.

HF-enheten, F5417-000269, är ihopbyggd med antennen och förbinds med Kontrollenheten eller Basbandsenheten med Telekabel 2 m, 30 m eller 2x30 m med skarvdon. Polarisationen hos antennen kan ställas om utan verktyg genom att vrida antennmataren 90°.

RL-101 BasbandsenhetRL-101 HF-enhet

RL-101 Basbandsenhet. RL-101 HF-enhet (Bild FHT).

RL-101 Kontrollenhet

RL-101 Kontrollenhet (Bild FHT)


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.