FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Analog radiolänk
Radiolänkutrustning RL-82


Tillverkare: Farinon USA 1970-ca 1990

RL-82 anskaffades som komplement till RL-81 och kom att ingå i stomnätet och som videolänk.

RL-82, M3959-082000, är en radiolänkutrustning avsedd för överföring av tal och video. Flera stativtyper förekommer beroende på trafikal användning. Utrustningen är helt halvledarbestyckad. Den används i försvarets fasta radiolänknät.

Utrustningen arbetar inom frekvensområdet 7,1-7,4 GHz. Talversionen är avsedd för 600 talkanaler.

RL-82 är levererad i kompletta stativ av sex olika typer beroende på var i stråket den är uppsatt och vilket trafikalternativ den är avsedd för. På bild 1 visas grundstativet, stativ A. RL-82 arbetar alltid med reservdrift, antingen av typ frekvensdiversitet eller av typ hot standby. 

Utrustningen förekommer i fasta anläggningar såsom bunkrar eller plasthyddor.

RL-82 strömförsörjs med 220 V, 50 Hz växelspänning eller 48 V likspänning.

Leverantör är Farinon Miltech, Santa Clara, Kalifornien, USA.

Som antenn används parabolantenn 8/42, som tillverkas av Nera A/S Bergen, Norge. Denna antenn har 3 m diameter och 42 dB förstärkning relativt en halvvågsdipol. Till utrustningen används även samma antenn som till RL-81 med rektangulär matare. Denna antenn är av fabrikat Andrew, tillverkad i USA.

Vågledaren är av rektangulär och elliptisk typ fylld med torkad luft eller kvävgas.

Tekniska data

ALLMÄNT 
Nedan lämnade tekniska data är ren apparatspecifikation och innefattar således inte antennsystem. Beträffande larmnivåer och basbandsnivåer hänvisas till gällande tillsynsföreskrift.

Frekvensområde HF

7125-7425 MHz

Kanalavstånd HF

7MHz

Minsta avstånd mellan mottagarepå samma antenn:

 

    Med samma polarisation

56MHz

    Med motsatt polarisation

28MHz

Minsta avstånd mellan mottagare och sändare på samma antenn ( duplexavstånd)

84MHz

Modulationstyp

FM

Systemvärde inklusive antennfilterförluster för sämsta kanal i ett 600-kanalsystem för godtycklig utrustningskombination. Psofometriskt värde. Med pre-emphasis och de-emphasis och 9 dB brusfaktor inklusive antennfilterförluster

144 dBp vid frekvensdiversitet

Signal/brus plus intermodulation med pilot S/N + X med brusbelastning (600 kanalfallet ) = 12,8 dBmO

70 dBp (i temperaturområdet 0°C till + 50°C)

Basband

 

  Övre

 

      a) 600 talkanaler

60-2660 kHz

       b) Video (inklusive ett antal talkanaler)

60-6000 kHz

  Undre

4-56 kHz

Tjänstekanal

0,3-3,0 kHz med inombandssignalering 2,6 kHz

Basbandets frekvensgång

 

    600 talkanaler

±1,0 dB per hopp. Referens 200 kHz

    100-2660 kHz

±0,5 dB per hopp. Referens 200 kHz

Videokanal (inklusive ett antal talkanaler)

 

    60-100 kHz

± 1,0 dB per hopp. Referens 200 kHz

    100-4000 kHz

±0,5 dB per hopp. Referens 200 kHz

    4000-6000 kHz

± 1,0 dB per hopp. Referens 200 kHz

Differentiell fasvridning inklusive antennfilter (videoöverföring)

3,0° per hopp
2,0° per hopp mellan 15°C och 25°C

DifferentielI förstärkning inklusive antennfilter (videoöverföring)

0,25 dB per hopp

Basbandets nivåstabilitet

±0,5 dB per hopp vid 200 kHz under 6 månader

Temperaturområde

Data enligt specifikation gäller för området O°C till +50°C. Utrustningen fungerar i området -30 C till +65°C.

Relativ fuktighet

Upp till 95 %

Spänningsmatning och effektförbrukning (växelspänning)

220 V ± 10 % 45-55 Hz
Frekvensdiversitet terminalstativ max 200 W
Endast sändare, max 75 W
Endast mottagare, max 25 W.

Spänningsmatning och effektförbrukning (likspänning)

48 V ±10 % (plusjordat system)
Frekvensdiversitet terminalstativ max 220 W
Endast sändare, maximalt 85 W
Endast mottagare, maximalt 25 W

Vågledarflänsar

In- och utflänsar UG-51/U
Flänsar inuti stativet CMR-112

Stativets storlek

 

Höjd

2010 mm

Bredd

518mm

Djup

318 mm

Vikt för ett terminalstativ (2 sändare och 2 mottagare)

200 kg

 

Radiolänkutrustning RL-82

Bild 1. Radiolänkutrustning RL-82.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.