FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Analog Radiolänk
Radiolänkutrustning RL-43A 1969- ca 1985


Tillverkare Lenkurt Electric, Vancouver, Kanada.

FMV strävade tidigt efter att upphandla produkter till FFRL i konkurrens på den internationella marknaden. I slutet av 60-talet etablerades ett stort antal radiolänkleverantörer i Kalifornien och i Canada. Ett av dessa företag var Lenkurt som startades av två svenskar (Lennart o Kurt). Företaget lyckades vinna ett antal kontrakt med FMV bl a RL-43 och TM-15.                                                                                        

Allmänt
Radiolänkutrustning RL-43A, M3959-043000, bild 1, är avsedd för överföring av tal och använd i försvarets fasta radiolänknäts anslutningsstråk.

RL-43A är till viss del uppbyggd av samma enheter som RL-43BC. I sändaren och mottagaren är flertalet av enheterna lika. Övriga enheter i sändaren och mottagaren utgörs av nya varianter eftersom RL-43A arbetar inom frekvensområdet 1,9 - 2,7 GHz och överför max 24 talkanaler. I tjänstekanalenheten, som är nykonstruerad, är flertalet av enheterna nya.

Utrustningen arbetar med enbart en sändare och en mottagare, dvs utan reservdrift, och den strömförsörjs med 220 V, 50 Hz nätspänning eller -48 V likspänning.

RL-43A förekommer i fasta anläggningar såsom bunkrar eller plasthyddor.

Leverantör av RL-43A är Lenkurt Electric, Vancouver, Kanada.

Utrustningen används tillsammans med en parabolantenn med reflektordiameter 2, 3 eller 4 meter. Antennen är tillverkad av COEL, Italien.

Exempel på utförande visas på bild 2.

Radiolänkutrustning RL-43A innehåller följande enheter, bild 3:

  • Antennfilter, två delningar högt
  • Radiolåda, sju delningar hög innehållande:
    • sändare
    • mottagare
  • Tjänstekanalenhet, tre delningar hög
  • Kraftenhet, vs eller ls, vs två delningar hög, ls tre delningar hög.

RL-43A, förutom kraftenheten, levereras fastsatt och kablad på en ram som sätts upp i ett 19"-stativ.

Tekniska data

Allmänt

 

Frekvensområde

1,9 - 2,1 GHz

Systemvärde inklusive antennfilter, psofometriskt

> 153 dB

Ut- och inimpedans mot antenn

50 ohm reflektionsdämpning >26 dB

Modulationstyp

FM

Duplexavstånd

96 MHz

Frekvensområde basband

6-108 kHz

Antal talkanaler

24

Grundbrus (S/B) psofometriskt.
Inmatad effekt till mottagaren -35 dBm

>65dB

Intermodulation (S/B X) psofometriskt i sämsta kanal. Mätmetod: NPR testutrustning. Inmatad effekt till mottagaren -35 dBm

>60dB

Basbandets frekvensgång sändare – mottagare inklusive antennfilter

lnom ±0,5 dB. Referens 60 kHz

Basbandets nivåstabilitet sändare - mottagare

Inom ±0,5 dB/3 månader

Temperaturområde

Utrustningen skall hålla specificerade värden mellan +10°C och +40°C. Utrustningen skall fungera mellan -30°C och +60°C. Utrustningen skall inte förstöras vid förvaring i temperaturer ner till -40°C.

Effektförbrukning

220V:87 VA
-48 V:60 W

Spänningsmatning

220 V ±10% ,50 Hz ±10% eller -48 V ±10%

Relativ fuktighet

25% - 95%

 

Sändning

 

Uteffekt efter antennfilter

> 30 dBm

Utimpedans (HF)

50 ohm

Innivå basband från multiplexutrustningen

-10 till -16 dBm (kontinuerligt inställbar)

Ingångsimpedans basband från multiplexutrustningen

150 ohm (balanserad) reflektionsdämpning >24 dB

Basbandets frekvensgång för sändaren

Inom ±0,5 dB

Deviation per talkanal vid provtonnivå

35 kHz (effektivvärde) Frekvens för provton 1 kHz

Deviation för tjänstekanal vid provtonnivå

14 kHz (effektivvärde)

Frekvensstabilitet

Inom ±2,5 x 10-5

Dämpning av inte önskvärda signaler på antennutgången

> 80dB

 

Mottagning

 

Inimpedans (HF)

50 ohm

Brusfaktor (inklusive antennfilter)

< 10dB

Lokaloscillatorfrekvens

70 MHz över mottagarfrekvens

Frekvensstabilitet

Inom ±5 x 10-5

Mellanfrekvens (MF)

70 MHz

Selektivitet

a) En interfererande HF-signal ansluten till antenn-ingången med nivån -44 dBm och frekvensen 5 MHz eller mer från mottagningsfrekvensen, modulerad med ett brus motsvarande en 24-kanalslast skall inte minska signal-brusförhållandet mer än 3 dB. Nivån på den önskade HF-signalen skall då på mottagaringången vara -56 dBm eller mer.

b) En interfererande HF-signal ansluten till antenn-ingången med nivån -44 dBm och frekvensen 5 MHz eller mer från mottagningsfrekvensen, modulerad med ett brus motsvarande en 24-kanalslast skall inte öka grundbruset mer än 3 dB. Nivån på den önskade HF-signalen skall då på mottagaringången vara -91 dBm.

Basbandets nivåstabilitet mätt i förhållande till inmatad HF-nivå med AGC inkopplad. HF-nivån mellan -85 dBm och -30 dBm

Inom 10,5 dB

Basbandets frekvensgång för mottagaren (inklusive basbandsfiltret)

< 0,5 dB

Utnivå basband till multiplexutrustningen

-10 dBm till -13 dBm (kontinuerligt inställbar)

Utgångsimpedans basband till multiplexutrustningen

150 ohm (balanserad)
reflektionsdämpning >24 dB

 

Tjänstekanal

 

Anropssignalens frekvens

2,9 kHz

Anropssignalens nivå

-10 dBmO

Frekvensområde tal

0,3-3,0 kHz

In- och utnivå för yttre tjänstekanal

-3,5 dBm

Ut- och inimpedans

600 ohm (balanserad) reflektionsdämpning >20 dB

 

ANTENNER

 

 

Riktantenn 4/27

 

Fabrikat

COEL

Reflektoms diameter

2 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

27,5 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

160 kg

 

Riktantenn 4/31

 

Fabrikat

COEL

Reflektorns diameter

3 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

31 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

380 kg

 

Riktantenn 4/33

 

Fabrikat

COEL

Reflektorns diameter

4 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

33 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

600 kg

 

Radiolänkutrustning RL-432 m parbolantenn

Bild 1. Radiolänkutrustning RL-43A. BiId 2. 2 m parabolantenn
(Bild ur FV beskrivning).

RL-43A sedd snett framifrånRL-43A sedd snett från höger sida

Bild 3. RL-43A sedd snett framifrån. Bild 4. RL-43A sedd snett från höger sida
(Bild ur FV beskrivning)
.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.