FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Analog radiolänk
Radiolänkutrustning RL-42, variant A


Tillverkare: Selenia, Italien 1964

RL 42, M3959-042000, är en heltransistoriserad radiolänkutrustning avsedd för överföring av tal Utrustningen förekommer i tre olika varianter, nämligen A, B och C.

Variant A beskrivs för sig och varianterna B och C för sig. 

INLEDNING

Allmänt
Radiolänkutrustning RL-42A används för anslutning av abonnenter till försvarets fasta radiolänknät, t ex flygbaser, eller i regionala nät såsom det luftoperativa nätet, strilnätet m fl.

Radiolänkutrustning RL-42A arbetar inom frekvensområdet 1900-2100 MHz och överför maximalt 24 talkanaler. RL-42A har även utrustning för överföring av tjänstekanalsignal och FSK-signaler.

RL-42A används endast som enkel utrustning, dvs med en sändare och en mottagare, bild 1. Den förekommer dels i fasta anläggningar såsom bunkrar eller plasthyddor, dels i mastskåp.

RL-42A strömförsörjs normalt med 220 V, 50 Hz, nätspänning, men om utrustningen sitter i mastskåp eller lågeffekthydda matas den med 48 V likspänning.

Till utrustningen används en parabolantenn tillverkad av COEL, Italien, med reflektordiametem 2, 3 eller 4 meter, bild 2.

TEKNISKA DATA

Allmänt

Frekvensområde

1900-2100 MHz

Systemvärde

140 dB för en insignal till mottagaren på -86 dBW

HF -impedans

50 ohm (obalanserad)

Antennfilterförluster per hopp

2,5 dB

Duplexavstånd

96MHz

Frekvensområde basband

6-108 kHz

Antal talkanaler

Högst 24

Intermodulation (psofometriskt i sämsta kanal)

55 dB

Modulationssätt

FM

Temperaturområde

-10° C till +40° C dock -20°C till +50C° med 3 dB försämring av intermodulationen

Spänningsmatning

220 V ±5 %, 50 Hz alternativt -48 V

Effektförbrukning

220 V: 45 VA
48 V : 50 W

Sändning

 

Innivå bas band

-9 till -15 dBm (inställbar i steg om 1 dB)

Ingångsimpedans basband

150 ohm (balanserad)

Deviation per talkanal vid provtonnivå

50 kHz (effektivvärde)

Deviation för tjänstekanalen vid provtonnivå

Cirka 100 kHz (effektivvärde)

Basbandets frekvensgång

Inom ±0,5 dB mellan 6 och 108 kHz
Inom ±2 dB mellan 0,3 och 200 kHz

Ingångsimpedans tjänstekanal

600 ohm (obalanserad)

Frekvensstabilitet

±5 x 10-5

Uteffekt före antennfilter

+23 dBm

Sändare A

 

Effektförbrukning

15 W

Höjd x djup x bredd

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

9 kg

Mottagning

 

Utnivå basband

-8 till -14 dBm (inställbar i steg om 1 dB)

Utgångsimpedans basband

150 ohm (balanserad)

Utgångsimpedans tjänstekanal

600 ohm (obalanserad)

Brusfaktor (mätt på blandaringången)

9dB

Lokaloscillatorfrekvens

25 MHz under HF-frekvens

Frekvensstabilitet hos lokaloscillatom

±5 X 10-5

MF -frekvens

35 MHz-

MF-bandbredd (-3 dB)

1,3 MHz

Selektivitet

a) En interfererande HF -signal ansluten till antenningången med nivån -74 dBW och frekvensen 3 MHz från mottagnings-frekvensen, modulerad med ett brus motsvarande en 24-kanalslast skall inte minska signalbrusförhållandet mer än 3 dB. Nivån på den önskade HF-signalen skall då på mottagar-ingången vara -86 dBW eller mer.

b) En interfererande HF-signal ansluten till antenningången med nivån -74 dBW och frekvensen 3 MHz från mottagnings-frekvensen skall inte minska basbandsbruset mer än 3 dB om önskad insignal saknas.

AGC (konstant MF-utnivå vid varierande HF -innivå)

±1,5 dB vid en HF -nivå mellan -111 och -71 dBW

Basbandets frekvensgång

Inom ±0,5 dB mellan 6 och 108 kHz

Basbandsnivån som en funktion av sträckdämpningen

Basbandsnivån får ändra sig högst ± 1 dB vid en HF –innivåändring mellan -60 dBW och -120 dBW

Mottagare A

 

Effektförbrukning

10W

Höjd x djup x bredd

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

9 kg

Tjänstekanal och FSK

 

Tjänstekanal

 

Frekvensområde

300-3400 Hz

In- och utnivå för yttre tjänstekanal

-3,5 dBm, 600 ohm (balanserad)

Ringsignalens frekvens

3825 Hz

Ringsignalens deviation

50 kHz (effektivvärde)

FSK

 

Frekvensområde

ca 4-6 kHz (vid 24-kanalsfallet)

Nivå i sändningsriktning

-14 dBm, 150 ohm (obalanserad)

Deviation

Ca 15 kHz (effektivvärde)

Nivå i mottagningsriktning

Cirka -35 dBm, 150 ohm (obalanserad)

Tjänstekanalenheten

 

Effektförbrukning

2,5 W

Höjd x djup x bredd

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

5,5 kg

Kraftenhet A

 

Inspänning

220 V ±5 %, 50 Hz

Utspänningar

+24 V, +23 V och -12 V

Effektförbrukning
(likström)

25W

Höjd x bredd x djup

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

5 kg

ANTENNER

 

Riktantenn 4/27

 

Leverantörens beteckning

 COEL-PR 221/55

Reflektoms diameter

2 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

27,5 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

160 kg

Riktantenn 4/31

 

Leverantörens beteckning

COEL-PR 321/55

Reflektorns diameter

3 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

31 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

380 kg

Riktantenn 4/33

 

Leverantörens beteckning

COEL-PR 421/55

Reflektorns diameter

4 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

33 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

600 kg

 

Radiolänkutrustning RL-42RL-42 Antenn

Bild 1. Radiolänkutrustning RL-42A. Bild 2. Antenn
(Bild ur FV beskrivning)


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.