FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Analog radiolänk
Radiolänkutrustning RL-23


Tillverkare Svenska Radiobolaget 1967

INLEDNING
RL-23 anskaffades i stort antal som anslutningslänk för mindre abonnenter. Den kom bl a att användas för robotförbanden (Rb 68) för vilka fanns krav att snabbt kunna upprätta samband från förberedda grupperingsplatser.  Förbanden utrustades med transportabla radiolänkenheter av typ RL-23, med vars hjälp de snabbt kunde ansluta till förberedda punkter i FFRL.

ALLMÄNT
RL-23 är en frekvensmodulerad, enkanals radiolänkutrustning för talbandet 0,3 -3,4 kHz. Den är försedd med utombandssignalering med frekvensen 3825 Hz och en maximal impulseringsfrekvens av 13 Hz. Genom heltransistorisering har apparatens vikt, dimension och effektförbrukning kunnat hållas nere till ett minimum. Utrustningen är lämpad att arbeta kontinuerligt utan tillsyn men sändaren kan också fjärrmanövreras. Stor hänsyn har tagits till hög tillförlitlighet och enkelhet för underhåll.

Stationen arbetar inom frekvensområdet 339-357 MHz. Uteffekten är mer än 1 W men kan höjas till 4 W genom inkoppling av ett extra effektsteg.

Strömförsörjningen sker från 220 V växelspänning eller 24/48 V likspänning med godtycklig polaritet mot stammen. En lägsta nettoeffektförbrukning för hela stationen av 7,5 W kan uppnås genom anslutning av stabiliserade spänningar på +28 V och -18 V.

MANÖVERORGANEN
Manöverorganen är placerade på apparatens frontplatta och utgörs av en strömstallare för lik-och växelspänning, en trelägesomkopplare med lägena TJK Egen ab, NORMALLÄGE och TJK Radio samt en tryckströmställare för tonsignalerna märkt ANROP.

Uttag för fasta anslutningar (ANTENN, 220 V, LIKSP och LF) är placerade på apparatens högra sida medan uttag för mätning och justering finns på framsidan liksom uttag for handmikrotelefon och upphängningsanordning för denna.

TEKNISKA DATA

Frekvensområde

339-343 MHz
353-357 MHz

Duplexavstånd

14 MHz

Moduleringstyp

Fasmodulering (ekvivalent FM)

Deviation för provtonnivå vid 1 kHz moduleringsfrekvens

±6 kHz (toppvärde)

Erforderlig ineffekt för:

 

20 dB signaI-brusförhåIlande

-111 dBm

40 dB signal-brusförhaIlande

-96 dBm

Max signaI-brusförhåIlande

>55 dB

Antal tonkanaler

1

HF-kanalavstånd mellan stationer

50 kHz

Frekvensmultiplicering

48ggr

Frekvensstabilitet

Bättre än 10 x 10 -6

Omgivningstemperatur

-10C till +50C

Sändare

 

Uteffekt efter antennfilter

 

utan effektsteg

>1 W

med effektsteg

>4W

Anslutningsimpedans, sändarutgång

50Ω obalanserat

Dämpning av övertoner till kristalloscillator

>60 dB

Dämpning av andra ej önskvärda signaler

>80 dB

Mottagare

 

Brusfaktor, inklusive antennfilterförluster

<9 dB

Ingångsimpedans

50 Ω obalansera

Dämpning av icke önskade frekvenser

>80 dB

Mellanfrekvenser

 

l:a

10,7 MHz

2:a

455 kHz

totalbandbredd (-6 dB)

30 kHz

Tröskelnivå

-109 dBm

Antennfilter

 

Filtertyp

Bandpass

Anslutningsimpedans för antennkabel

50 Ω obalanserat

Dämpning sändare/antenn kabe

<1,5 dB

Dämpning mottagare/antennkabel

<2,5 dB

Dämpning sändare-mottagare

>70 dB

Basband

 

Frekvensområde for talkanal

300-3400 Hz

In-och utimpedans

600 Ω ±20 % balanserat

Ingångsnivå för provton, reglerbar

-2 dBr till -12 dBr

Utgångsnivå för provton, reglerbar

+5 dBr till -5 dBr

Harmonisk distorsion vid provtonnivå och slingbildning (f = 0,3-3,4 kHz)

<5%

TonsignaInivå 3825 Hz på

basbandsutgång efter lågpassfilter vid deviation 3 kHz

<-40dBm

Signaleringssystem

 

Tonsändarfrekvens

3825 Hz

Frekvensstabilitet

±1,5 %

Tonsändardeviation (inställbar)

±3 kHz ±3 dB

Nivåstabilitet

±1 dB

Känslighet för tillslag av tonmottagare rel 6 kHz dev

-20 till -35 dB

Kraftförsörjning

 

Likspänning

+28 V ±3 % och -18 V ±1 %

Effektförbrukning Put = 1W

7,5 W

Effektförbrukning P ut=4W (separata spänningsmatningar)

23 W

Likspänning

24/48 ±10 % (+eller -jordad)

Effektforbrukning Put = 1 W

17W

Växelspänning

220 V ±10%

Frekvens

45-55 Hz

Effektförbrukning P ut=1W

22W

Effektförbrukning P ut=4W

46W

 

Mått och vikt

 

Höjd

175 mm

Bredd

440 mm

Djup

340 mm

Vikt

ca 13 kg

ManöverorganManöverorgan


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.