S

FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Analog radiolänk
Radiolänkutrustning RL-14


Tillverkare: Svenska Radio AB (SRA) 1956 – ca 1980

Allmänt
RL-14 var en av de första reguljära radiolänkarna som anskaffades för anslutning av abonnenter till FFRL. Utrustningen är rörbestyckad och är den enda länk som ligger i band 1 280-330 MHz.

RL-14 är en frekvensmodulerad radiolänkutrustning, avsedd för länksystem med ett fåtal relästationer. Den arbetar på frekvenser i området 280 till 330 MHz. Frekvensavståndet mellan sändare och mottagare är normalt 16 MHz.

Utrustningen är avsedd att samarbeta med bärfrekvensutrustningar för bärfrekvenser upp till 108 kHz, medgivande upp till 24 samtalsförbindelser. I de fall då endast ett mindre antal samtalsförbindelser erfordras kan mottagarens bandbredd minskas så att ett gynnsammare signal/störnings-förhållande och minskat radiofrekvent kanalavstånd uppnås.

Sändarens uteffekt är lägst 15 W. Mottagarens brusfaktor är högst 10 dB. Uppnåelig räckvidd bestäms dock i hög grad av antennutförande, antenn-placering, mellanliggande terräng, lokala störningar m m. Räckvidden är i allmänhet något över optisk räckvidd. Antennen, som förekommer i två utföranden, är gemensam för sändare och mottagare.

Utrustningen är avsedd att arbeta utan daglig tillsyn och innefattar därför utrustning för övervakning och lokalisering av felaktig relästation från endera terminalstationen.

RL-14 matas med enfas växelspänning 220 V, 50-60 Hz. Effektbehovet är ca 450 W.

Utrustningen är monterad i ett 19" standard stativ med totala höjden 1840 mm exklusive anslutningsdon. Totalvikten är ca 150 kg.

En komplett terminalstation består av ett stativ RL-14 jämte bärfrekvensutrustning. En komplett relästation består av två stativ RL-14.

TEKNISKA DATA

Allmänt

 

Frekvensområde

280 till 330 MHz

Duplexavstånd

16 MHz

Kanalavstånd

    bredband

ca 1 000 kHz (Inom samma anläggning 1500 kHz)

    smalband

ca 250 kHz (Inom samma anläggning 500 kHz)

Frekvenstolerans

±0,005% vid en omgivande temperatur av 0 till 40°C och med nätspänningsvariationer på högst ±6%

Anntennimpedans

50 ohm obalanserad

Modulations sätt

FM

Maximalt sving

±120 kHz med stor MF-bandbredd
±25 kHz med liten MF-bandbredd

Modulationsbandbredd

300 Hz till 108 kHz

Omgivande temperatur

0 till +450C

Omgivande relativ fuktighet

Maximalt 95%

Kraftförsörjning

Enfas växelspänning, 220 V ±10%, 50 till 60 Hz

Effektbehov

450 W


Sändare

Uteffekt

Minst 15 W i 50 ohm resistiv belastning

Icke önskade frekvenser

-80 dB med en svängburk som sändarfilter, mätt på 50 ohm belastning

Frekvensmultiplicering

24 ggr

Inimpedans för bärfrekvensen

150 ohm balanserad

Innivå för bärfrekvensen

-6 till +14 dBm för ±100 kHz sving (utan fast dämpsats)


Mottagare

Brusfaktor

Högst 10 dB

Mellanfrekvens

21 MHz

MF-bandbredd

     Stor

ca 485 kHz vid -3 dB Dämpning vid 1 MHz från mittfrekvensen minst 40 dB

     Liten

ca 120 kHz vid -3 dB Dämpning vid 300 kHz från mittfrekvensen minst 40 dB

Amplitudberoende

Ändringen i utnivå överskrider inte 0,5 dB för en ändring av insignalen från 20 µV till 60 mV emk

Utimpedans för bärfrekvensen

150 ohm

Utnivå för bärfrekvensen

-14 till +6 dBm för ±100 kHz sving (utan fast dämpsats)


Kontrollutrustning

Signal- och slingbildningsfrekvenser för tjänstekanal

1140 Hz

1860 Hz

 

1380 Hz

2100 Hz

 

1620 Hz

2340 Hz

Tjänstekanalens frekvensområde

300-2400 Hz

Tjänstekanalens in- och utnivå

-0,4 N (-3,5 dBm)

Tjänstekanalens utimpedans

600 ohm

Larmpanel

 

 

 

 

Brusfilter

>40 dB dämpning upp till 108 kHz
<3 dB dämpning mellan 160 och 400 kHz

Arbetsområde, inställbart

-86 till -96 dBm vid stor MF-bandbredd
-97 till -103 dBm vid liten MF-bandbredd

 

Rörbestyckning

Bld på rörbestyckning

KONSTRUKTION

Allmänt
Radiolänkutrustning RL-14 utgörs av ett stativ med sju enheter. Enheter är, uppifrån räknat, mellankopplingspanel, antennfilter, huvudenhet med sändare och mottagare, kontroll utrustning, två kraftpaneler och en fläkt. Huvudenheten har fyra underenheter, nämligen sändarpanel 1, sändarpanel 2, mottagarpanel och mottagarpanel 2.

Kontrollutrustningen har normalt fyra underenheter, nämligen talpanel, tonpanel S, tonpanel M och larmpanel.

Alla yttre anslutningar med undantag för antennens anslutning sker till mellankopplingspanelen högst upp i stativet. Nätet ansluts där till ett apparatintag ("strykjärnsbrunn"), jord till en särskild klämma och övriga anslutningar till en lödplint. Antennen ansluts direkt till antennfiltret med ett koaxialdon typ N.

All kontroll, manövrering och översyn kan utföras från framsidan, varför stativet utan olägenhet kan placeras med baksidan mot en vägg.

Stativet
Stativet är utfört enligt LM Ericssons standard för telefonstativ med 19"-paneler. Det är 1840 mm högt. Panelernas höjd är multiplar av 1 3/4". Enheterna är utförda framförliggande. Stativets baksida är täckt med skyddsplåtar.

Bottenbalken i stativet bär upp en tryckfläkt, som pressar luft genom en platt trumma i stativet till huvudenheten med avgreningar till kraftpanelerna. I huvudenheten fördelas luften mellan de båda sändarpanelerna. Luften blåses ut genom en öppning på stativets baksida. Till utblåsningsöppningen samt till en insugningsöppning längre ned på stativet kan en central ventilations-anläggning anslutas. Luftmängden regleras i båda fallen med spjäll som manövreras från stativets framsida. Om stationen levereras för anslutning till yttre ventilationsanläggning är den inbyggda fläkten ersatt med en täckplåt.

RL-14 stativRL-14 Stativ

Stativ.

RL-14 huvudenhetenRL-14 antenn

Huvudenheten. Antenn.

RL-14 antennfilter

Antennfilter


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.


Film

Radiolänkbygge med helikopter

Filmen visar hur en krigsskadad radiolänkstation ersätts med hjälp av helikopter.

Filmen somRadiolänkbygge med helikopterär i färg är 16 minuter lång och försedd med speakertext.

Den visar hur en monterbar trähydda med mastdelar, strömförsörjning, antenn och teleutrustning transporteras med helikopter Alouette 2 till en förberedd reservplats samt hur hyddan monteras, masten skruvas ihop och reses med hjälp av helikoptern.

Teleutrustningen är en radiolänk RL-14 och multiplexutrustning TM-2 som installeras och driftsätts. Montörerna är utrustade med vita hjälmar, skyddsglasögon och gasmask i väska.

Filmen är 16 minuter lång och med bra kvalité. Inspelningsår c:a 1960.

Filmen är roducerad av Sturebild/Reinhold Carlsson på uppdrag av KFF/FMV.

Digitaliserad genom FHT försorg 2021 och registrerad och bevarad hos FVM. Fritt för intresserade att kopiera.