FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Analog radiolänk
Radiolänkutrustning RL-03


Radio-Ls baserad på RL-03
I slutet på 70-talet aktualiserades frågan att materielomsätta RL-02. En diskussion startade att som ett alternativ till att ersätta RL-02 med en duplexkanal i stället anskaffa en kommersiell radiostation av simplextyp. Det fanns inom FV och FMV förespråkare för båda alternativen. Frågan avgjordes så småningom efter ett starkt engagemang av dåvarande byråchefen Hans Franzèn som var av åsikten att inte ge upp grundidèn med att erbjuda användarna i radiolänknätet duplexkanaler som medgav ”vanliga” telefonsamtal.

Den radiolänkutrustning RL-031 MT som slutligen anskaffades under 1988, för 18 st platser, var en transportabel länkutrustning för telefoni och dataöverföring (OPUS) mellan en LS-plats och ett lgc.

Systemet består av en radiolänkutrustning RL-03, som via en telekabel och en anslutningsbox ansluter OPUS-givare och LS-telefon. Radiolänkutrustningen placeras i ett väderskyddat utrymme, medan anslutningsboxen tas med upp i LS tornet.

Från anslutningsboxen kan radiolänkutrustningen övervakas och fjärrmanövreras.

Strömförsörjning sker normalt från ett batteri som laddas av ett motorelverk. Utrustningen kan även drivas med 220 V, 50 Hz, om elnät finns tillgängligt på LS-platsen.

Antenn och antennkabel ingår normalt inte i den transportabla utrustningen. Dessa är fast monterade på LS-platsen.

RL-03 anskaffades även för fast installation i ett relativt stort antal. RL-03 utvecklad av SRA.

RL-03 grupperad i havsband

RL-03 grupperad i havsband.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.