FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Analog radiolänk
Radiolänkutrustning RL-02


Allmänt
Radiolänkutrustning RL-02 var en FM-utrustning för överföring av en talkanal inom frekvensområde 163-166 och 171-174 MHz.

Anskaffningsår 1953. Tillverkare Standard Radio och Telefon Sverige.

Utrustningen förekom i två skilda kombinationer:

 • För normal telefonförbindelse med eller utan mellanliggande relästationer. Vid ändutrustningarna anslöts förbindelsen till vanliga telefonsystem med abonnentapparater eller växlar för manuell eller automatisk förmedling. Anpassning möjliggjordes i en särskild länkpanel som förekom i flera utföranden.
 • För ls-lgc förbindelse (luftbevakningsstation, ls till luft-försvarsgruppcentral lgc). Med den s.k. gruppterminal-utrustningen på lgc kunde trafik utväxlas med 1-3 ls radioutrustningar. Förbindelsen motsvarade upp till tre till lgc anslutna trådförbindelser i en grupp.

Uppbyggnad
Utrustningen är byggd i 19” paneler som monteras i härför avsett stativ. Ingående enheter är kraftenhet, sändare, mottagare samt länkpanel eller gruppanel. Vid behov även effektpanel. Antennfilter av kavitetstyp användes för att skydda mottagaren mot icke önskvärda signaler. Skilda antenner och matarkablar användes för sändare resp. mottagare, kopplingen är c:a 20 dB mellan antennerna.

Några episoder från underhåll av RL-02
Vintertid vid extremt låg utetemperatur hände ibland att koaxial-kabelns mittledare krympte så att mittstiftet drogs tillbaka i N-kontakten vid antenn. Snabbreparation blev att med morakniv kapa av några mm av dielektrikumet så att kontakthuset kom lite tillbaka och förbindelsen var igång. En permanent reparation fick utföras vid bättre väder.

RL-02 fanns delvis placerad på något speciella platser. Det kunde vara i ouppvärmda byggnader där en funktionskontroll skulle göras på våren. Då slogs utrustningen igång på förmiddagen och fick värma upp och stabiliseras några timmar. På eftermiddagen gjordes förbindelseprov – i sällskap av tusentals nyvakna flugor…


 

Tekniska Data, allmänt

 • Frekvensomr. för talöverf..............300-3400 Hz
 • Systemvärde utan högeffsteg.......178 dB
 • Systemvärde med högeffektsteg...188 dB
 • Signal/Brusförhållande S/B.............58 dB (14 µV in)
 • Signal/Brusförhållande S/B.............32 dB (0,7µV in)
 • Signal/Brusförhållande S/B.............25 dB (0,5 µV in)
 • Frekv. område HF, MHz..................163-166 ,171-174
  Duplexavstånd...............................7,92 eller 8 MHz
 • Frekvensstabilitet...........................1kHz (163-174 MHz)
 • Modulering......................................FM (smalband)
 • Frekvensdeviation.........................10 kHz (provtonnivå)
 • Impedans LF..................................600 Ohm
 • Impedans HF (Antennanslutning)..50 Ohm

Sändaren:
Uteffekt..............................................4 eller 8W
Dämpning av ej önskade signaler......≥60 dB
Provtonnivå LF ingång 1000Hz .......-13.5 dBm (150 mV)

Mottagaren:
Känslighet, 20 dB brussänkning……………C:a 0,7µV
Brusfaktor……………………………………………… ≤10dB
Dämpning av ej önskade HF signaler…...≥80 dB
Provtonnivå LF utgång 1000Hz………….... +21dBm (8,7V)

Effektpanelen
Uteffekt……40-50 W
Ineffekt…………… 3 W

Antenn
Impedans…………………………… 50 Ohm
Öppningsvinkel (3 dB)………….± 25°
Förstärkning, en antenn……… 8 dB
Förstärkning, två antenner…c:a 11 dB
SVF……………………………………… c:a 1,6

Kraftutrustning
Nätanslutna utrustningar: Spänning............220 V, 50 Hz
Effektförbrukning sändning + mottagning ..235 W

Batterianslutna ls-utrustningar:
Spänning…………………………………………………………6 V
Strömförbrukning sändning + mottagning……32-34 A


 

Källa: Radiolänkutrustning RL-02. Beskrivning


Radio-Ls

Radio-Ls belägen i Fyrtornet Nidingen.

Radio-Ls


Bilder

RL-02 stativRL-02 riktantenn

RL-02 stativ. RL-02 riktantenn


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.