FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Analog radiolänk
Radiolänkutrustning RL-01


Radio-Ls baserad på RL-01

I slutet av 40-talet då ansvaret för luftbevakningen fortfarande låg hos armèn påbörjades anskaffning av en utrustning för att bland annat ansluta luftbevakningsstationer belägna på öar utan fast teleanslutning till luftbevakningens sammanställningscentraler. Ansvaret för utbyggnaden av dessa Ra-Ls överfördes till flygvapnet i samband med övertagandet av ansvaret för luftbevakningen.

Utrustningen som anskaffades var modifierade landmobila radiostationer i 150 MHzbandet från Motorola.

Kraven i anbudsinfordran var kortfattade och kärnfulla:

  • Räckvidd 5 mil
  • Trafiken skall så långt det kan säkerställas vara ostörd
  • Förbindelse skall etableras utan sökning
  • Vid luftförsvarsgruppsamtal skall sändning till och mottagning från samtliga till Lgc (Luftförsvarsgruppcentral) knutna Ls kunna ske samtidigt och inbördes ostört
  • Strömförsörjning skall kunna ske utan tillgång på elkraft från nät
  • Utrustningen skall trafiktekniskt kunna anpassas till trådtelefonmateriel på Lgc samt handhavas av icke signalutbildad personal

RL-01 antenn

RL-01 antenn


Utrustning vid ls

Radiols-tornRadiols-utrustning

Radiols-torn. Radiols-utrustning.

Manövertillsats

Manövertillsats.

Utrustning vid lgc

AntennstolpeRadioutrustning

Antennstolpe. Radioutrustning.

Likriktare och likströmscentralSändare

Likriktare och likströmscentral. Sändare.

MottagareLs-radio RL-01

Mottagare. Ls-radio RL-01.

LS-utrustning, sammanställning

LS-utrustning, sammanställning


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.