FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

FFRL/FTN

Nätdriftcentral


Vid en försvarsstabsövning i mitten på 70-talet konstaterades vid de spel som genomfördes att det saknades underlag och hjälpmedel för att kunna presentera och värdera statusen i FFRL. Hans Franzen som ingick i övningsledningen föreslog i erfarenheterna från övningen att någon form av en organiserad nätdriftledning borde övervägas. Åt Göran Kihlström som också deltagit i övningen uppdrogs att utarbeta ett förslag till provverksamhet med nätdriftledning.

Vid FMV byggdes en interimistisk nätdriftcentral med utnyttjande av de övervakningssystem som fanns i form av FÖ/FFRL och fjärrkontroll för AKE växlarna. Inledningsvis genomfördes försöken av FMV personal, relativt snart beslutade Fst att centralen skulle bemannas av personal från FM. Två personer anställdes vid Fst. Efter provdriften beslutades att inrätta en permanent nätdriftcentral NDC vid Fst.

Den provisoriska centralen vid FMV flyttades och kompletterades med ytterligare hjälpmedel. Personalen vid NDC kom även att ansvara för den centrala driften av FUN (Förbindelse- Uppkoppling- och Nätregister), Katsy (Katalogsystem för bl a ATL) och även KTK (KrigsTeleKatalog)

Efter ytterligare några år flyttades NDC till RAB, regionala NDC upprättades vid luftförsvarssektorerna.

Utrustningen moderniserades successivt dels i samband med datoriseringen och dels vid digitaliseringen av FTN. 

FHT-dokument som innehåller mer information om tekniska stödsystem.

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.


Artiklar ur TIFF

Försvarets viktiga resurs, TDC (nr 3/99)


Åter startsidan