FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Fjärrövervakningssystemet för FFRL/FTN


Utbyggnad under 60-90 talen av försvarets marktelesystem var omfattande och resulterade i långa ”funktionskedjor” där höga krav ställdes på den operativa tillgängligheten.

En stor geografiskt spridd underhållsorganisation byggdes upp och många anläggningar bemannades vilket ledde till stora behov mätutrustningar och övriga underhållshjälpmedel. Trots detta uppfylldes inte satta driftsäkerhetskrav för marktelesystemen.

Införande av fjärrövervakning sågs som ett hjälpmedel att genom tidig upptäckt vid fel med felutpekning minska stilleståndstiderna.

Med erfarenheterna från ett tidigare provsystem anskaffades med början 1966 projekteringen av fjärrövervakning för de obemannade PS-15 radar-stationerna ett system för fjärrövervakning av FFRL (FÖ/FFRL). Ett speciellt trafiknät för övervakningssignaler skapades, i radiolänkarnas basband med installation av koncentratorer och noder. Varje understation rapporterade där sin status via två vägar till huvudstationer.

Utvecklingen av FÖ/FFRL utfördes av Magnetic AB tillsammans med CVA och SRA under ledning av Hans Franzén FMV. Från FMV deltog även Olle Bergkvist, som successivt övertog ledningen för Teknisk övervakning.

Var tredje fredag samlades deltagare från FMV, CVA och SRA hos Magnetic AB till möte i vad som kom att kallas ”Fredagsklubben”. Hans F. kom ofta med A-3 papper fulla med blockscheman, sekvensscheman, kretslösningar, protokoll-uppbyggnad mm. Övriga deltagare bidrog med synpunkter och gjorde hemläxor.

Det resulterade i en specifikation för ett övervakningssystem med 256 larm och manöverfunktioner i parallell form i ett 16 bitars asynkront seriemed-delande. FFV Elektronik (f.d. CVA) fick uppdraget att biträda Magnetic AB vid utvecklingen av systemet och konstruera de utrustningar som behövdes men som saknades på öppna marknaden.

På den första terminalutrustningen, TM-11, presenterades varje larm eller statusindikering på en glimlampstablå. Det hade fördelen att en van användare snabbt fick en totalöverblick av läget utan knapptryckande på en dator, som var en konst för sig på den tiden.

Nästa generation av terminalutrustning, FÖC2, som togs fram i mitten på 70-talet, var försedd med uppringningsfunktion. Larmstatusen visades med siffror på en pappersremsa från en siffertryckare. För att tolka siffrorna krävdes det en översättningstabell.

Uppringningsfunktionen innebar att övervakningstrafiken i nätet kunde minskas.

I takt med komponentutvecklingen och datorernas intåg tillkom alltmer sofistikerade presentationsutrustningar där statusbilden på i FFRL/FTN ingående systemkomponenter presenterades.

En vidareutveckling och komplettering av övervakningsutrustningarna medförde att även andra objekt än de som ingick i FFRL/FTN kunde övervakas och styras. Exvis radarstationer, förråd etc.

Fjärrövervakning FTN

 

FHT-dokument som innehåller mer information om tekniska stödsystem.
Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

Mer att läsa finns på AEF enligt länkar nedan:


Artiklar ur TIFF

Teknisk övervakning - en tjänst för drift och underhåll (nr 4/93)

Teknisk övervakning - ett nytänkande inom försvaret (nr 1/86)


Åter startsidan