FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radarfyr PN-601/F (Anita)


PN-601/F

Allmänt
PN-601/F är konstruerad och tillverkad av Svenska Philips. Elektronikutrustningen var helt elektronrörsbestyckad.

PN-601/F torde vara ett av de första elektroniksystem som tillfördes Svenska försvaret som var konstruerad med s.k. ”Logiska kretsar” d v s ”och- eller- icke” kretsar, vippor och dylikt.

Radarfyr PN-601/F är en navigeringsfyr, som samarbetar med de flygburna navigeringsutrustningarna PN-50 och PN-59. Härigenom erhåller man i flygplanet avstånd och riktning till fyrens uppställningsplats. Förbindelsen mellan flygplanet och fyren är av typ frågepuls-svarspuls. Med förutbestämd upprepningsfrekvens, sänder fyren även en riktnings­pulsgrupp, som kan utvärderas av PN-594 till riktnings­information.

Mottagning av frågepulsgrupp och sändning av svarspuls-grupp sker på skilda frekvenser, som kan väljas inom området 218-242 MHz. Pulserna i pulsgrupperna placeras inbördes i ett antal fasta lägen efter en viss kod.

Varje fyr tilldelas sin speciella kod- och frekvenskombination, varigenom flygföraren kan söka kontakt med önskad fyr, genom att ställa in fyrens kombinationer på navigerings­utrustningens manöverlåda i flygplanet.

Avståndet till fyren får flygföraren genom att navigerings­utrustningarna mäter tiden mellan frågepuls och svarspuls (PN-50) respektive frågepulsgrupp och svarspulsgrupp (PN-59). Avståndet presenteras på flygplanets avståndsindikator.

Riktningen till fyren bestämmer navigeringsutrustningarna genom att de tar emot svarspulserna respektive svarspuls­grupperna växelvis över flygplanets två riktantenner och därefter jämför signalamplituderna. Riktningsinformationen presenteras på flygplanets styrvisarindikator, vertikala balken (PN- 59) eller på ett speciellt riktningsinstrument (PN-50).

PN-601/F består av en trähydda, där stativ och skåp för den elektroniska utrustningen jämte strömförsörjningsutrustning, värme- och ventilationsanläggning är inrymd (se bild).

Fyrens antenn sitter i toppen på en ca 20 m hög mast (se bild) I fyren ingår även strömförsörjning och fjärrmanöverledning med strömställare.

Läs mer i dokumentet:

Radarfyr PN-601 och 513 (4,3 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/04)