FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Rk-03


Radiostation Rk-03

Radiostation Rk-03 med mottagare, sändare och effektsteg.

Radiostation RK-03 är en enkanals kristallbestyckad radio-station för flygtrafikledning som installerades vid samtliga militära flygplatser (Flottiljflygplatser, flygbaser och helikopter-divisioner).

Den beställdes 1972 från Electronic Communication INC (ECI) St. Petersburg USA.

Anbudsförfrågan skickades ut 1969 i internationell konkurrens och efter segdragna anbudsförhandlingar kunde en beställning läggas till ECI som utvecklade radioutrustningen och en förserie på 125 radiokanaler.

Serietillverkningen av det stora antalet enheter skedde hos AGA i Gävle.
Den första leveransen var i början av 1975 för installation vid F21 nya TWR. Slutleverans under 1976.

Utrustningen består av:

  • Mottagarenhet              659 st
  • Sändarenhet 10 W        630 st
  • Effektenhet 40 W          313 st

Det stora antalet radiokanaler innebar att radiostationen antalsmässigt var flygvapnets mest förekommande radiotyp.

Radioutrustningen är en heltransistoriserad amplitudmodulerad radio med frekvensområdet 103-156 MHz.

Radiostationen representerar tekniskt den första generationen av heltransistoriserade radiostationer med mottagare, sändare och effektsteg för flygtrafikledning.

Under den expansion som det svenska flygvapnet stod inför på 60-talet och de brister som det gamla radiosystemet uppvisade var RK 03 specificerad med maximala krav såväl elektriskt, miljömässigt, tillförlitlighetsmässigt som underhållsmässigt.

Radiostation RK 03 visade sig vara en mycket tillförlitlig utrustning med hög prestanda och som efter 30 års operativ drift uppvisade ett mycket lågt felutfall.

Medeltiden mellan fel blev flera hundra tusen timmar vilket avsevärt översteg de specificerade kraven.

Teknisk data

Frekvensområde                        103-156 MHz
Kanalantal                                  1, kristallbestyckad
Kanalseparation                         25 kHz
Vågtyp                                       A3 (AM)
Uteffekt                                     10/40 W
Känslighet                                  ≥ 15 dB S+N/N, 10 µV EMK, 80 % AM
Strömförsörjning                        24 V/220V