FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Ra-704 MT


Ra-704

Leverantör Svenska Storno AB
Under slutet av 70-talet framfördes ett krav om att militära flygplatser upplåtna för civil luftfart skall ha anpassade sambandsfunktioner för räddningstjänsten. Speciella rum i TL-tornen (TWR) ordningställdes där polis och brandkår vid en eventuell räddningsinsats skulle hålla till för att leda räddningsarbetet. Rummen benämndes SAR (Search And Rescue) och i ett tidigt skede LLO-rum.

För radiosambandet krävdes radioutrustningar som skulle kunna användas för talsamband med enheter ur brandkår och polis vid haveri eller tillbud. Radioutrustningen skulle användas för att dels larma samt för samband med centraler och mobila enheter under pågående räddningsauktion.

Vid denna tidpunkt användes samma frekvensband för radiosamband av polis och brandkår men de nyttjade helt skilda system för tonuppkallning.

I februari 1980 gick FMV ut med en anbudsförfrågan till fyra företag på radio- och manöverutrustning för sex militära flygplatser.

Flygplatserna var F 21 Kallax, F 10 Ängelholm, F 4 Frösön, F 17 Ronneby och F 5 Ljungbyhed.

Två av företagen kom in med anbud.

Juni 1980 beställdes 12 radiosystem från Svenska Storno AB med SMS Styrsystem som underleverantör av manöver och tonuppkallningsdelen till en sammanlagd kostnad av 207 296 Kr. Med anledning av det brådskande behovet beställdes utrustningen med Telex för att sedan bekräftas med en beställning på sedvanligt sätt. Leveranstiden var åtta månader efter telexbeställningen, en leveranstid som FMV önskade få förkortad. Då Luftfartsverket hade operativt ansvar för de militära fredsflygplatserna stod de för 80 % av kostnaderna.

Utrustningen levererades under 1981.

Sändtagarna var en beprövad hyllvara tillverkad av Storno i Köbenhamn av typ CQP 632-220-10-S-5K med antenn GP 404.

Med anledning av att polis och brandkår hade två helt skilda tonsignaleringssystem medförde detta att två skilda radioutrustningar med sändtagare, manöverenhet, kontrollpanel och antenner fick anskaffas. Utrustningen för samband med brandkår bestyckades med fyra frekvenser Riks, Lokal, Läns och relä med tonuppkallning till LAC, Brandstation, sjukvård och gruppanrop.

Utrustningen för samband med polis bestyckades med två frekvenser Riks 1 och lokal samt med två selektiva anrop.

Radiostation Ra-704 MT

Radiostation Ra-704 MT

 

Manöverenhet brandkår

Manöverenhet brandkår

Manöverenhet polis

Manöverenhet polis

 

Den 23 januari 1981gick FMV ut med en anbudsförfrågan på installation av radioutrustningen för de sex flottiljflygplatserna till Svenska Storno AB, FFV Underhåll och Teleservicebas N. FFV Underhåll offererade 220 000 kr och Teleservicebas N 78 500 kr. Beställningen gick till Teleservicebas N som utförde installationerna mellan veckorna 17 till 26.

Ra 704 MT installalerad i TWR

Ra 704 MT installalerad i TWR

Teknisk data

Allmänt

  • Frekvensområde                     66-88 MHz
  • Kanalantal                              1-5, kristallbestyckad
  • Kanalseparation                      25 kHz
  •  Vågtyp                                  F3 (FM)
  • Uteffekt                                 10 W
  • Känslighet                              ≥ 12 dB Sinad vid 0,6µV
  • Strömförsörjning                    220 v AC

Skrivet av Arne Larsson FHT.