FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Ra-529 MT


Ra-529

Tillverkad av Becker Flugfunkwerk BadenBaden Västtyskland.

Under 70-talets mitt utförde flygstaben en utredning om Flygvapnets materiel för brand- och räddningstjänsten. Där framkom att dess haveri- och räddningsfordon var i sådant skick att de var i behov av att snarast ersättas. Med anledning av denna utredning uppdrog C FV åt FMV att anskaffa ny radio för räddningsfordonen.

Radion skulle anpassas till de operativa krav som räddningsinsatserna krävde samt till den miljö som kan uppstå vid en räddningsinsats med brinnande flygplan.

Radions operativa funktion var att räddningspersonalen skulle kunna lyssna på flygtrafiken för att vara beredda om en incident skulle uppstå och vid behov kunna ha radiosamband med piloter i flygplan/helikoptrar och med flygtrafikledare.
En internationell anbudsförfrågan skickades ut och beställningen lades hos Becker Flugfunkwerk i Västtyskland den 23/9 1977 av FMV hos BFW bestående av:

 • Utveckling och framtagning av tre prototyper till en kostnad av 235 000 DM. •
 •  Serietillverkning av 140 fordonsradioenheter bestående av Sändtagare, Antenn, Mikrofon och Spänningsomvandlare till en kostnad av 730 000 DM..

Sammanlagt köptes 212 st radiostationer som installerades i flygvapnets samtliga räddningsfordon.
Radiostation RA 529 visade sig vara en bra radiostation som mötte de operativa krav som uppställts med miljökrav som var hårda och krävande. Radiostationen började att avvecklas år 2002

Ra-529 i räddningsbil typ 1

Ra-529 installerad i Räddningsbil typ 1.

Teknisk data
Allmänt

 • Frekvensområde                     118.000 – 135,975 MHz Vågtyp A3 (AM telefoni)
 • Kanalseparation                      25 kHz
 •  Frekvensnoggrannhet            ≤ 30 ppm
 • Antennimpedans                                  50 Ω
 • Strömförsörjning                    14 V DC
 • Temperatur
  • Drift -10° - +55° C 19
  • Lagring - 40° - + 70° C
 • Vikt                                        2 kg
 • Antenn                                   Kvartsvåg vertikal, SVF < 3:1

Mottagaren

 • Känslighet                              ≥ 10 dB (S+N)/N vid 2µV
 • SINAD                                   ≥20 dB från – 73 till + 1dBm
 • Tvåsignalselektivitet               ≥ 60 dB f0 ±50kHz
 • Brusspärr                                Justerbar 7-17 dB (S+N)/N
 • ANR                                       < 6 dB LF-variat. vid insign. -105 - +7dBm
 • Mellanfrekvens                       10,7125 MHz
 • LF-uteffekt högtalare             5 W max
 • Distorsion                               ≤10 %
 • LF-karakteristik                      +1 till -3 dB mellan 300 – 3000 Hz

Sändaren

 • Uteffekt                                 6-10 W
 • Modulationsgrad                                  80 % nominellt
 • Dämpning icke önskade signaler ≥ 60 dB

Likspänningsomvandlare

 • Inspänning           22 – 32 V
 • Utspänning          14v ± 10% Max utström 4 A

Skrivet av Arne Larsson FHT.

Läs mer i:

Radiostation RA 529 (1,2 MB) Författare: Arne Larsson (F07/07).
BFW Radioleverantör till FV (1,5 MB) Författare: Arne Larsson (F03/08).
Flygbassystemet Bas60 (1,3 MB) Författare: Jörgen Rystedt (F04/05).