FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiostation Tmr-19


Leverantör Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Tmr-19

Radiostation Tmr-19

Ett radiosystem för de nya flygbaserna Bas 60 (Basradio 60) hade beställts under slutet av 50-talet och börjat att levereras tidigt 60-tal (Fmr/Tmr-12). Behovet av bärbar radio uppstod och Ra-151 beställdes tidigt 60-tal. Nya och fler fordon tillställdes flygbaserna och som innebar att Tmr-12 inte räckte till varför kompletterande anskaffningar behövde göras.

Under mitten av 70-talet togs beslut om att anskaffa fler fordonsinstallerade radiostationer. Kravet var att de skulle kunna kommunicera med basradiosystemet och ha de funktioner som Tmr-12 hade. Ett nytt basradiosystem (Basradio 90) var planerat att införas under 80-talet och som skall ersätta Basradio 60. Följaktligen så skulle Tmr-19 vara i operativdrift under c:a 10 år.

Valet av radiostation blev en kommersiel fordonsstation från SRA som med vissa modifieringar mötte uppställda krav. Beställning lades 1975 och leveranserna skedde under andra halvan av 1976.

Tekniska data
Trafiktyp                                          Simplex                                 
Sändningsslag                                  Telefoni
Frekvensområde                              146-174 MHz
Moduleringstyp                               FM (Faskarakteristik)
Uteffekt                                           ≥ 15 W
Kanalantal                                        Sju
Strömförsörjning                              Batteri
Tonuppkallning                               Stationen är försedd med inbyggd tonoscillator för anrop
Omgivningstemperatur                    -25 till +60° C

Skrivet av Arne Larsson FHT

 

Läs mer på sidan Basradio 60

Dokument som innehåller mer information:

Flygbassystemet Bas60 (1,3 MB) Författare: Jörgen Rystedt (F04/05).

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.