FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiostation Ra-151


Leverantör Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Ra-151

Radiostation Ra-151

Ett radiosystem för de nya flygbaserna Bas 60 hade beställts under slutet av 50-talet och börjat att levereras tidigt 60-tal (Fmr/Tmr-12). Basradiosystemet skulle upprätthålla ett antal funtioner på flygbasen där bland annat ”Basförsvar” ingick. Denna funktion upprättades av armén och krävde ett stort antal bärbara radiostationer.

För armén hade en bärbar radio anskaffats (Ra-150) från SRA med ett utförande som passade för basförsvaret vid Bas 60.

Kungliga Flygförvaltningen beställde under 1959 1 200 radiostationer från SRA som fick benämningen Ra-151.

Radiostation Ra-151 var en bärbar VHF-station för telefoniförbindelse över korta avstånd. Stationen var frekvensmodulerad och innehöll fyra radiokanaler för samtrafik med Fmr-12 A, Fmr-12 B och Tmr-12.

Typprov utfördes av Kungliga Armétygförvaltningen (KATF) vid SRA och El. lab i Stockholm där det anges att radiostationens största svagheter var ”För litet temperaturområde och för låg frekvensträffsäkerhet”. Efter det att erforderliga åtgärder vidtagits godkändes radiostationen för leverans.

Stationen bestod av två delar, sändtagare och strömförsörjningsenhet. Dessa bars i en bärsele med två väskor. Sändtagaren placerades på bröstet och strömförsörjningsenheten på ryggen. Sändtagarens väska hade ett extra fack för handmikrotelefonen.

Antennen bestod av en hårddragen, rostfri ståltråd som var fäst i ett stifttag av koaxialtyp med nylonförstärkning för sprötet.

Som talutrustning ingick handmikrotelefon, hörtelefon och strupmikrofon.

Hörtelefonen användes tillsammans med strupmikrofonen och dess SM-omkopplare eller separat.

Ra-151 talutrustning

Ra-151 Talutrustning bestående av hörtelefon,strupmikrofon och SM-omkopplare.

Strupmikrofonen bestod av två mikrofonkapslar som spändes fast runt halsen med två ställbara resårremmar. Den hade ett tvåpoligt kontaktdon för anslutning av SM-omkopplaren som hade två parallellkopplade tryckknappar samt en skjutregel som låser den ena tryckknappen i intryckt läge.

Tekniska data
Trafiktyp                                          Simplex                                 
Sändningsslag                                  Telefoni
Frekvensområde                              148-158 MHz
Moduleringstyp                               FM
Uteffekt                                           ≥ 1 W
Kanalantal                                        Fyra
Antenn                                             Av rostfri ståltråd
Räckvidd                                         2-7 km
Strömförsörjning                              Batteri
Tonuppkallning                               Stationen är försedd med inbyggd tonoscillator för anrop av huvudstation (Fmr-12 A)
Drifttid                                            8 timmar sändnings-mottagningsförhållande av 1:9
Omgivningstemperatur                    -25 till +55° C
Fuktsäkerhet                                    Sändtagaren är vattentät och innehåller en torkpatron

 

Skrivet av Arne Larsson FHT

 

Läs mer på sidan Basradio 60

Dokument som innehåller mer information:

Flygbassystemet Bas60 (1,3 MB) Författare: Jörgen Rystedt (F04/05).

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.


Beskrivning

Radiostation RA 151, M3955-151010


Länkar

RA 151 (Smålands Militärhistoriska sällskap)