FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiostation Tmr-20
M3955-320011


TMR-20 med nedsänkt antennmast 

TMR-20 med nedsänkt antennmast

Radiotäckningen under störda förhållanden var den svaga länken för strilradiosystemet. För att komplettera brister i radiotäckningen och för att även kunna nyttjas som autonom styrdatasändare för PS 860/RIR mm togs en transportabel sändaranläggning fram som benämndes TMR-20. 21 utrustningar levererades med start 1975.

Tmr-20 var avsedd att användas som rörlig Stril-radio och som rörlig Stril-radioreserv

TMR-20, som innehöll såväl sändare som mottagare, var utöver styrdatafunktionen även avsedd att användas som radioutpunkt för talradio.  Den kunde upprättas i princip där det fanns tillgång till teleförbindelse (tråd eller länk). Lämpliga uppställningsplatser rekognoserades över hela landet.

TMR-20 bestod av en plasthydda installerad på en robotsläpvagn. Plasthyddan innehöll två RK-02 sändare, två effektsteg 202,radiomottagare 316 som bestod av 2 mottagarenheter, en sammanlagrare 2, transmissionsutrustning med signalomformare 1225 Hz. För sändarna ingick en 20 m teleskopmast med en högeffektantenn 716.

Mottagarna var placerade i en låda som installerades på en till mottagarna hörande 20 m rörmast. De var monterade på en bottenplatta och täckta av en skyddshuv, som var försedd med gälar för luftväxling. Mottagarenheterna var helt lika och arbetade oberoende av varandra inom frekvensområdet 103-156 MHz. Mottagarna kunde ta emot såväl amplitudmodulerade som frekvensmodulerade signaler.

För strömförsörjning ingick ett fristående moterelverk.

Mottagare 316Mottagarmasten reses

Mottagare 316                     Mottagarmasten reses

Radiostation Rk-02 var en radiostation på VHF-bandet för modulation med AM och FM. Rk-02 sändaren var rörbestyckad med undantag för fasmodulatorn som var uppbyggd med halvledare. Sändarna hade en specialingång med större LF-bandbredd för mottagning av styrdatameddelanden. Styrdatan kunde anslutas från två strilcentraler.

I telehyddan fanns de två effektstegen 202 som var anslutna till RK-02 sändarna. Effektsteg 202 har frekvensområdet 100-156 MHz och 500 W uteffekt på AM samt 2 000 W för FM.

Effektstegen anslöts till var sitt diplexfilter som var hopkopplade till en gemensam antenn. Diplexutrustningen utgjordes av avstämbara kavitetsfilter med frekvensområdet 103-156 MHz som i denna version klarade en effekt av 2 000 W från varje ansluten sändare. Minsta kanalseparation var 2 MHz där filtren hade en dämpning av max. 1 dB. Nycklings- och anropsinformationen förmedlades med en linjesignal på 1225 Hz med hjälp av signalomformare.

Diplexutrustningen Effektsteg 202 och sändare Rk-02

Diplexutrustningen och Effektsteg 202 och sändare Rk-02

Tmr-20 med rest mast

Tmr-20 med rest mast

Teknisk data

Teknisk data

 

Läs mer i Svenska Flygvapnets Styrdatasystem (9 MB) Författare: Arne Larsson, (F22/04).