FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiostation Ra-730


Radiostation Ra-730

Radiostation Ra-730

När radiostation Fmr-18 levererats fanns ett behov av ytterligare VHF/UHF markradiostationer.

I stort sett parallellt med Fmr 18 hade AGA Electronics AB utvecklat och levererat en flygradiostation, Fr 28, avsedd för fpl 37. Fr 28 är en mångkanals VHF/UHF markradiostation med AM-och FM-modulation avsedd för kommun-ikation mellan flygplan och mark. Den option på ytterligare leverans av FMR 18 i beställningen hos PTAB utnyttjades av olika anledningar inte utan i stället lades en beställning på AGA att konstruera en markvariant av den mycket lyckade Fr 28.

Den 4 juni 1975 beställde FMV från AGA Electronics AB 40 st radiostationer med separata sändare och mottagare samt 15 st sändtagare. I mottagar-enheterna finns en kristallstyrd nödmottagare avstämd till den internationella nödfrekvensen 121,5 MHz. Radioutrustningen fick benämningen Ra 730 MT.

I beställningen fanns även angivet att ”Den beställda materielen skall vid leverans vara i samma utförande vad avser gemensamma underenheter som den i Fr 28/Fr 29”.

Med anledning av att underenheterna för Ra 730 var utvecklade och utprovade mot kraven i flygplan bestod utvecklingsarbetet i att anpassa utrustningen mot de nya markradiokraven exempelvis storsignalkraven. Ju längre utvecklingen fortskred ju fler underenheter klarade inte kravet på utbytbarhet med Fr 28-enheter. Specifikationerna var för olika. 

Serieleveransen av Ra-730 startade 1978.

Ra 730 installerades vid samtliga tre flygkommandon med början från 1979 och medger liksom Fmr-18 anslutning till Effektsteg 204.

Radiostationen är fortfarande i operativ drift och kommer att få en beräknad operativ driftperiod av 40 år.

Teknisk data

Frekvensområde

225-399,95 MHz

Kanalseparation

50 KHz

Oscillator

Syntesgenerator med temperaturkontrollerad kristall.

Uteffekt

25 W  AM och 60W FM

Modulation

AM och FM

LF-ingång sändare

En smalbands och en bredbandsingång (Styrdata)

LF-utgång mottagare

En smalbands och en bredbandsingång (Styrdata)