FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Mr-26


Radiostation Mr m/26

Långvågssändare MS 20A.  

Den 5 maj 1928 skrevs ett kontrakt mellan Flygstyrelsen ”å Kungl.maj:ts och Kronans vägnar” samt Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi Stockholm om att nytillverka och leverera 1 st. fast markradiostation M.r. m/26 och 1 st. fast markradiostation för 500 W effekt i antenn M.r. m/28. Kostnaden var 14 400 kr respektive 22 100 kr. Besiktningen utfördes vid leverantörens verkstad av ombud för flygstyrelsen.

M.r m/26 levererades till 3. Flygkåren, Malmslätt och M.r m/28 till 4. Flygkåren i Östersund. Betalningarna gjordes den 11/7 1928 och 12/11 1928 som tyder på att detta var i anslutning till utförd leverans.

När flygvapnet bildades 1926 övertogs befintliga radioutrustningar från flygkompaniet som bland bestod av de bilburna radiostationerna Br m/23 och Br m/25. De innehöll radioutrustningar bestående av rörbestyckad långvågssändare MS 20A som användes för telegrafi med eller utan ton. Radiomottagarna var av typ E225-3. Sändarna och mottagarna var tillverkade av SATT troligen på underlag från tyska Telefunken.

Behovet av fast markradio vid flygkårerna var stort vilket var anledningen till att Mr m/26 och m/28 beställdes. En skillnad mellan de bilburna och fast installerade radiostationer var att sändarnas uteffekt ökades från 200 till 500 W och att antennen utgjordes av en trummantenn uppspänd mellan två 20 m höga master.

Vid Malmen installerades sändaren i den gamla officersmässen som senare brann ned.

Motsvarande markradiostationer fanns vid samtliga flygkårer och var i operativ funktion fram till de siste åren av 30-talet när Fmr I-IV infördes.

Teknisk data
Våglängd sändare                            250-1250 m
Våglängd mottagare                        150-2000 m
Uteffekt                                           500 W

Skrivet av Arne Larsson (FHT)

För mer information se FHT dokument:

Läs mer i Flygvapnets radiosystem, del 1, 1916-1945 (28 MB) Författare: Arne Larsson (F13/09).