FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiostation Fmr-18


Radiostation Fmr-18Radiostation Fmr-18

Radiostation Fmr-18

När Stril-60 togs i drift i mitten av 60-talet stod det klart att man inte kunde få disponera tillräckligt många kanaler i VHF-bandet för att möta det ökade kanalbehovet för stridsledning med radio. Kanalantalet på VHF-bandet skulle visserligen ökas genom att minska kanalseparationen från 50 till 25 kHz men civil- och militär flygtrafikledning kom dock att ta de flesta av de nya kanalerna. Därför beslöt CFV att tilldela sektorerna kanaler för stridsledning i UHF-bandet (225-400 MHz).

I våra jaktflygplan fanns redan radioutrustning som kunde kommunicera på detta band men på marken fordrades ny materiel.

Krav
Den nya UHF-radion för markmontage skulle vara byggd med halvledare, vara bredbandig och bland annat klara de storsignalkrav som krävdes vid installation i befintliga radioanläggningar.

1970 beställdes 55 radiostationer från Svenska Philips AB (PTAB). Utveckling och tillverkning av en mindre förserie beställde PTAB i sin tur från Motorola i Scottsdale USA.

Specifikationen innehöll flera krav som tillsammans var svåra att möta i en bredbandig radio. Utvecklingsarbetet blev följaktligen betydligt mer tidskrävande än vad Motorola hade förväntat sig och ställde mycket stora krav på konstruktörerna och tillgång till den absolut senaste tekniken.

Utveckling och leverans
FMV hade två konsulter, Alf Jedving från Jedkonsult och Lars Peterson från CVA att dag för dag följa arbetet. Jedving på heltid bosatt med familj i Scottsdale och Peterson från och till i samband med större arbeten t ex prototypkontroll, R- och M-test. 1973 godkändes prototypen och förserie-enheterna kunde börja levereras. Därefter startades serieproduktionen hos Svenska Phillips i Järfälla och 1975 var utrustningen slutlevererad.

Drift
Fmr-18 installerades vid Flygkommando- syd och mitt och försågs något senare med Effektsteg 204 som utvecklades och tillverkades av Standard Radio & Telefon AB i Sverige.

Radiostationen var i operativ drift i nästan 40-år och fyllde bra sin funktion för talkommunikation på UHF-bandet. Underhållet av radiostationen var krävande då den i sin sändardel bland annat innehöll matchade transistorpar.

Teknisk data

Frekvensområde

225-399,95 MHz

Kanalseparation

50 KHz

Oscillator

Syntesgenerator med temperaturkontrollerad kristall.

Uteffekt

15 W  AM och 60W FM

Modulation

AM och FM

LF-ingång sändare

En smalbands och en bredbandsingång (Styrdata)

LF-utgång mottagare

En smalbands och en bredbandsingång (Styrdata)