FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiosändare Fmr-10


Radiosändare Fmr-10

Radiosändare Fmr-10

Ett av för- och efterkrigstidens största krav för radiosambandet var att säkerställa funktionen mot störningar. Exempel på detta är Radiostation Fmr 1 och Tmr VIII där man med höga uteffekter från de egna marksändarna skulle undertrycka fientliga störsändare.

Under andra halvan av 50-talet började arbetet med att ta fram ett styrdatasystem för att i nästan realtid kunna leda jaktflyget mot annalkande flygplan.

I slutskedet av Stril 50 utbyggnaden beställdes 1957 en kraftig sändare från Rohde & Schwarz som fick benämningen Radiosändare Fmr 10. Den hade en uteffekt på 10 KW och riktantenner med en förstärkning i huvudloben på 11 dB som gav en riktad fältstyrka av 100 KW.

De första sändarna anslöts till Lfc m/50 för amplitudmodulerad radio-kommunikation.

När styrdatasystemet utvecklades beslöts att Radiosändare Fmr 10 skulle bli systemets radiostation. Det beställdes 41 st radiosändare som med riktantenner installerades utmed den svenska Östersjökusten.

Under den första utprovningsverksamheten stod det klart att datasändning med amplitudmodulering inte gick bra. Detta fick till följd att radiosändare Fmr 10 modifierades med en ny oscillator för fasmodulering som tagits fram av SRT (samma som i radiostation RK-02).

Radiosändare Fmr 10 var en kommersiell hyllvara som tagits fram för rundradiobruk i Tyskland.
Den bestod av 7 st 19” stativ och innehöll följande 4 huvuddelar:

  • 70 W del
  • 1 KW del
  • 10 KW del
  • Antennkopplingsdel

Med omkopplare på stationens ovansida kunde respektive sändardel anslutas till antennen. 70 W-delen kunde anslutas till 10 KW-delen och då erhölls en uteffekt av 2 KW till antennen. Som reservfunktion kunde en annan typ av sändare anslutas till 1 KW delen och upprätthålla styrdatafunktionen. För detta ändamål kunde radiostationerna Rk-02 och Fmr-7 användas.

Radiosändare Fmr-10 var installerad i en betonggjuten bunker där det utöver sändaren även fanns styrdataenheter, transmissionsutrustning och reservkraft. Anläggningarna låg oftast ensligt belägna och var mycket hemliga. Underhållet sköttes under huvuddelen av tiden av specialister inom respektive område. Av arbetsskyddsmässiga krav var det alltid två personer närvarande vid varje underhållstillfälle. Kårandan var stark och en radio-tekniker fick inte sköta underhållet på transmissionsutrustningen. Under huvuddelen av drifttiden utfördes tidsbundna tillsyner vilket för sändaren tog en vecka.  Många är historierna om underhållet på Fmr-10 anläggningarna. Mot slutet ersattes de tidsbundna tillsynerna med vid behovsunderhåll. Detta beslut medförde att underhållet dramatiskt minskade.

Styrdatasystemet och sändare Fmr-10 fanns kvar ända tills att flygplan JA 37 togs ur operativ funktion. Detta inträffade 2004 och utrustningens operativa drifttid från den 1:a installationen 1958 blev alltså 46 år.

Teknisk data

Frekvensområde                     100-156 MHz
Frekvensnoggrannhet             ± 50 PPM
Vågtyper                                A1, A2, A3, F2 och F3
Uteffekt                                 70 W, 1 KW och 10 KW
Dämpning av övertoner          45 dB

För mer information se FHT dokument:

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem (9 MB) Författare: Arne Larsson (F22/04).