FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Effektförstärkare 201


Effektsteg 201

Effektförstärkare 201

Leverantör Standard Radio & Telefon AB

För att öka räckvidden för Radiostation Rk-01 fick Standard Radiofabrik (SRF) i uppdrag från KFF att utveckla och tillverka ett effektsteg som fick benämningen Effektförstärkare 201. SRF lämnade en offert till KFF den 7 mars 1951 och fick en beställning på en första serieleverans om 32 enheter den 20 april 1951 till en kostnad av 19 190 kr per effektsteg. Behovet av effektstegen var stort varför en tilläggskostnad på 13 500 kr erhölls för forcerad tillverkning av tre effektsteg.

Leveranstid var tre effektsteg under december månad 1951 och resterande inom 16 månder efter beställning. Här fanns ett förbehåll ”Leveranstiden gäller med reservation för svårigheter att erhålla materiel och arbetskraft samt för övriga omständigheter utom Eder kontroll”. Denna klausul kom till användning mer än en gång.

Sammanlagt beställdes 190 enheter.

Effektförstärkaren innehöll två av varandra helt oberoende linjära förstärkare med skilda kraftförsörjnings och manöveranordningar.

Som drivsändare till effektstegen användes radiosändare Rk-01 och även radiosändare Rk-02. Den huvudsakliga användningen av effektstegen var för stridsledning för att dels öka räckvidden för radiosambandet samt att reducera verkan från störsändare.

Teknisk data.

Frekvensområde                 100-150 MHz
Modulation                           Förstärker linjärt AM och FM modulerade bärvåg.
Driveffekt                              30W
Uteffekt                                 > 350 W
Distorsion                              10 % vid 90 % AM

Skrivet av Arne Larsson (FHT)

Effektsteg 201

Effektförstärkare 201 och drivsändare Rk-01.

För mer information se FHT dokument:

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem (9 MB) Författare: Arne Larsson (F22/04).