FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Rk-11


Radiostation Rk-11

Radiostation Rk-11, mottagaren överst och sändaren underst.

Radiostation RK-11 var en heltransistoriserad enkanals markradioutrustning för amplitudmodulerad talkommunikation inom UHF-bandet 225-400 mHz.
56 radiokanaler beställdes 1970 från ITT Fort Wayne USA för att ingå i Svednorda projektet. Utrustningen var utvecklad i USA för att bland annat användas i det då pågående Vietnamkriget. Det var en mycket stor beställning på 20 000 kanaler som den Amerikanska förvarsmakten beställt och utvecklingskostnaden var med svenska mått mycket hög.

En prototypkontroll utfördes i USA varefter utrustningen levererades och tämligen omgående installerades.

Installationen skedde vid flottiljer, några flygbaser och strilanläggningar.

Två kanaler installerades vid varje plats varav en kanal bestyckades med den internationella nödfrekvensen på UHF 243.0 MHz och den andra kanalen med en allmän frekvens 257,80 MHz.

Vid flottiljerna integrerades utrustningen i radiomanöversystem MARA.
Sändaren är kristallstyrd och kritallen kan ersättas med en signalgenerator ex.vis av typ HP 608. Med instrumentet på frontpanelen kan sändaren avstämmas och också felsökas ned till kretskortnivå. Med de två omkopplarna under instrumentet kan 23 olika mätpunkter kontrolleras.

Mottagaren är liksom sändaren kristallbestyckad men behöver ett externt instrument för avstämning och felsökning.
Den är konstruerad för att kunna arbeta i närheten av radiosändare och radarstationer utan att överstyras eller störas. Den innehåller bland annat ett högselektivt HF-filter, en ANR-styrd variabel ingångsdämpare och en effektiv störbegränsare.
Den har LF-utgångar för linje och hörtelefon.

Antennen är en NATO-godkänd diskkonantenn tillverkad av företaget TACO i USA. Den är vertikalpolariserad med ett SVF < 1,6:1 över frekvensområdet 220-400 MHz.

Rk-11 antennAntennleverantör i USA

Rk-11 antennen                  Antennleverantören TACO Utica USA.

Teknisk data

Frekvensområde                         225-400 MHz
Kanalantal                                  1, kristallbestyckad
Kanalseparation                         50 kHz
Vågtyp                                       A3 (AM)
Uteffekt                                     10 W
Känslighet                                  ≥ 8 dB S+N/N, 5 µV EMK, 30 % AM
Strömförsörjning                        24 V/220V


Artiklar ur TIFF

RK-11 - Ny föreskrift motverkar handhavandefel (nr 2/75)