FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Fmr V


 

Radiostation Fmr V

Radiostation Fmr V, variant ”i” Lfc m/50

Under krigsåren utgjordes flygvapnets radiostationer av utrustningar på långvågs- och kortvågsbanden. På långvåg användes telegrafi och på kortvåg telefoni.

1943 nödlandade några amerikanska flygplan av typ Mustang i Sverige. De var bestyckade med radiostationer på UK-bandet (det som senare kallades VHF) inom frekvensområdet 100-156 Mp/s. Radiostationerna väckte mycket stort intresse främst genom dess talkvalité och funktionssäkerhet relativt de befintliga äldre radiosystemen.

I ett PM från 8/10 1946 meddelar Flygattachén i Washington att svenska flygvapnet kan få köpa dylika radiostationer från USA surpluslager i Europa för ett pris icke överstigande 5000$ per enhet samt att det var bråttom för annars kommer de att säljas till andra länder. Vid en föredragning för SCFF samma dag telegrafbeställs 17 st radiostationer till priset 85000$. Kursen är 3,60 kr för 1$. En tullkostnad på 10% tillkom.

Kostnaderna kom därefter att sjunka avsevärt och begagnade sändtagare såldes stundtals mycket billigt. För markutrustningen tillkom kringutrustningar som höjde priserna.

Denna grundtyp av radio anskaffades för såväl flyg- som markbruk i ett mycket stort antal stationer. Flygplansversionen benämndes Flygradio Fr-7
(länk till AEF).

Som markstation benämndes de olika varianterna enligt följande:

  • TL & radio Fmr V a
  • Tmr VIII, Tmr IX Fmr V b
  • Tmr X Fmr V c
  • Bomb och skjutmål Fmr V d
  • Båtar Fmr V e
  • Märket Fmr V f
  • Undervisning Fmr V g
  • Stridsledning Fmr V l

Utöver detta fanns mottagarna i pejlstation Fmrp V

I en skrivelse från KFF Materielavdelning av den 23/10 1950 anges att 573 radiokanaler inköpts för flygtrafikledning och stridsledningsändamål. Till detta kommer ett stort antal flygradiostationer.

Fmr 5 var ett stort tekniskt lyft för flygvapnet och radiostationerna fanns kvar en tid in på 60-talet.

Teknisk data


Frekvensområde           100-156 MHz
Modulation                    AM
Antal kanaler                 4 st
Uteffekt                         6-9 W
Känslighet                     (S+N)/S > 20 db, 30% AM, 6µV.
Räckvidd                        Ungefär optisk sikt mellan antennerna

För mer information se FHT dokument Flygvapnets radiosystem, del 1, 1916-1945 (28 MB) Författare: Arne Larsson, (F13/09).