FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-68 (Simon) (1964-1980)


 

Bild PS-68

"Simon" vid Södra Björkeby gård (Bild från AEF).

Allmänt
Under 1950-talet genomfördes att antal utredningar där inriktningen av nya radarsystem behandlades. En följd av detta blev anskaffning 1961/62 av en radarstation från Frankrike med speciella egenskaper bl.a. frekvenshopp.

Stationen placerades vid flygflottiljen i Uppsala (F16) och togs i drift 1964 under namnet R168 ”Simon”.

Avsikten med radarn var att utföra prov och försök av en ny typ av radarstation utförda av Flygförvaltningen (FF) och Försvarets Forskningsanstalt (FOA). Efter avslutade prov skulle ”Simon” inlänkas i strilsystemet och ingå i krigsorganisationen.

Detta blev den enda station av denna typ som Sverige anskaffade.

(Källa AEF)

För mer information se "En engångsföreteelse för prov och försök" (länk till AEF) sammanställt av K-G Andersson, Luleå