FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-47 (1952-1977)


PS-65 antenn

Ovan en PS-65 antenn, men samma antenn användes för PS-47.

Allmänt
PS-47 var ursprungligen en för marint bruk tillverkad L-bandsradar av fabrikat PHILIPS. Den användes bl a som luftspaningsradar på jagarna Halland och Småland.

I flygvapnet fanns den dock i endast ett exemplar och installerades i slutet på 50-talet på en anläggning i Bälinge strax utanför Luleå. Stationen användes där som komplement till PS-16/F.

PS-47 och PS-16 utnyttjades alternativt, den förstnämnda för stridsledning och den senare för spaning. Rapporteringen skedde till Lfc ÖN3.

PN-47/F var inrymd i en i en barackliknande hydda och var försedd med en SELENIA-tillverkad antenn av typ MLG-7. På anläggningen fanns även en radarhöjdmätare av typ PH-133/F.

Stationerna sorterade under och bemannades av F21 i Luleå. Samtliga tre radarstationer avvecklades 1980.

Tekniska data
Frekvensband:               L-band( 25 cm)
Pulslängd:                     1,8 resp 4,7 mickrosek.
PRF:                              500 resp 250 Hz
Pulseffekt:                     400 kW
Antennrotation:             10 v/ min

Tyvärr är det allt vi vet om PN-47/F. Om läsekretsen kan bidra med mer information så tar FHT tacksamt emot allt som kan komplettera notisen.

Dokument som innehåller information om PS-47.

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.