FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Flygvapnet
Smalbandsöverföring

DCE-14 (M 3982-142111)


DCE-14


DCE-14 kan anslutas till upp till 14 förbindelser i ATL. En DCE -14 kan användas för flera SBÖ-spridare.

DCE-14 Abonnentgränssnitt består av 4 ”taltrådar” samt bärvågssignal (109) och signaljord (102). Till detta grässnitt ansluts modemets linje samt de två nämnda V.24-ledarna.

DCE-14 linjegränssnitt består av 4 ”taltrådar” och 2 signaltrådar (s och m).

Signaleringen på signalledarna är diskontinuerlig D1-signalering enligt signalschemat för DR-KR. Nummergivning sker med tonsignalering (DTMF).

Principiell inkoppling av förbindelse framgår av Figur 3.3.

DCE-14 anslutningar