FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

IK-radar PN-79


PN-79

Beslut om ett eget IK-system gemensamt för försvarets tre vapengrenar togs av ÖB 1959

Ett IK system består av fråge- och svarsstation.
Frågestationen är normalt hopbyggd med en radarstation och har antennen monterad på radarns antenn.

En IK-fråga alstras och sändes tätt före Radarpulsen på vald frågekanal.

Svarsstationen i ex vis ett flygplan mottog frågekoden. Om den stämde med av flygföraren inställd frågekod så genererades en svarskod (inställd och plomberad av behörig tekniker) som sändes ut i flygplanets antenner (rundstrålande) på en svarskanal. Frekvensen kan ställas om av flygtekniker på order av FS Flyg Staben sign. avd

Vid frågestationen mottogs det inkomna svaret, avkodades och presenterades utanför radarekot på PPI-bilden som ett ögonbryn. Dessutom kunde radarobservatören lägga ut en symbol över svaret och få en presentation på en tablå med 3 siffror.

Tablåns siffror kunde av observatören översättas till flygplanets anropssignal via en kodtabell. Ex vis 111= A01 vilket motsvarar F1 fpl nr 1.

(Källa: AEF)


Arbete pågår (inom FHT) med ett dokument om PN-79, som avses bli klart under 2015).


PN-79 Det Svenska IK systemet IK vid LFC

Beslut om ett eget IK-system gemensamt för försvarets tre vapengrenar togs av ÖB 1959

Ett IK system består av fråge- och svarsstation.

Frågestationen är normalt hopbyggd med en radarstation och har antennen monterad på radarns antenn.

En IK-fråga alstras och sändes tätt före Radarpulsen på vald frågekanal.

Svarsstationen i ex vis ett flygplan mottog frågekoden. Om den stämde med av flygföraren inställd frågekod så genererades en svarskod (inställd och plomberad av behörig tekniker) som sändes ut i flygplanets antenner (rundstrålande) på en svarskanal. Frekvensen kan ställas om av flygtekniker på order av FS Flyg Staben sign. avd

Vid frågestationen mottogs det inkomna svaret, avkodades och presenterades utanför radarekot på PPI-bilden som ett ögonbryn. Dessutom kunde radarobservatören lägga ut en symbol över svaret och få en presentation på en tablå med 3 siffror.

Tablåns siffror kunde av observatören översättas till flygplanets anropssignal via en kodtabell. Ex vis 111= A01 vilket motsvarar F1 fpl nr 1.

Film om IK vid LFC   

Filmen om IK vid LFC visar en ledningscentral som inte har egna radarstationer och mycket mottagen information kommer istället via bredband i reell tid.

En egen frågestation har därför anskaffats för att komplettera täckningen så att man kunde använda radarstationer utan IK samt få info från eget flyg där radartäckning saknades

Vid radarstationer kunde endast en eller två arbetsplatser få ID (identitets) information visad på sidan av PPI vilket han då kunde mata in i måldatamaskinen.

Vid LFC så var IK funktionen, med hjälp av väljare (2 telestativ), översättare (4 telestativ) och manövertavla, så att IK svaret avkodades och presenterades i reell tid och betydligt fler operatörer kunde se IK svarets anropssignal.

Filmen framtogs inför borttagande av IK-utpunkten då bredbandsanslutning upphörde och det var klart med att använda smalbandsöverföring i stället.

Filmen producerades 1992 av:

Ragnar Persson FFV Aerotech AB

Med hjälp av Lars Gunnar Fogestam FFV Aerotech AB 
på uppdrag av FMV:Radar F och FHT

(Källa: AEF)