FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Navigeringsradar PN-53/A


PN-53

Bakgrund.
Efter riksdagsbeslut 1948 att flygflottiljen i Västerås (F1) skulle ombeväpnas från bomb- till nattjaktsflottilj anskaffades flygplanet Mosquito från England. I Sverige fick maskinen beteckningen J 30. I utrustningen ingick siktesradar-stationen PS-20/A (SCR-720) med navigeringstillsatsen PN-53/A (SCR-729F)
PN-53 var en föregångare till PN-50, flygvapnets navigeringssystem under 45 år (1954 - 2000).

Förutom navigeringsfunktionen innehöll denna enhet en IK-frågefunktion. Denna funktion gav möjlighet att för övnings-ändamål aktivera en IK-svarstation PI-15/A vars svar presenterades både på PS-20 och PN-53 indikator.

J 30 ubyttes 1953 mot J 33 VenomDetta flygplan skulle ha den nya navigeringsradar PN-50/A. Denna var dock inte leveransklar utan man flyttade tillfälligt över PN-53/A till J 33. För att få in materielen i flygplanet monterades IK-stationen PI-15/A ur vilket inte skapade några större problem eftersom PI-15 och PN-53 till storlek och utseende var ganska lika.

Navigeringsfunktion
Vid navigering utsändes pulser via en rundstrålande antenn. Dessa togs emot av en navigeringsfyr, Eureka, som svarade. Svaret togs emot av flygplanets två skilda monterade antenner och genom att jämföra signalstyrkan mellan antennerna kunde riktningen till fyren bestämmas.

Vid landning sände stationen ut pulser liksom vid navigering men mottagande station, Babs, tog bara emot pulser i en smal lob utefter landningsbanans förlängning. Svaret gavs växelvis i två lober, en till vänster och en till höger om banans symmetrilinje. Pulserna var av olika längd i de båda loberna vilket medförde att det gick att avgöra flygplanets läge i förhållande till landnings-banan.

IK frågefunktion
Vid igenkänning sändes en frågepuls ut och om det mottagande flygplanet var ”eget” svarade den med en förut-bestämd kod.

Tekniska data:
Sändningsfrekvens:

  • Vid navigering och landning 193 MHz
  • Igenkänning 183 MHz

Mottagningsfrekvens för:

  • Navigering 196 MHz
  • Landning 190,5 MHz
  • Igenkänning 183 MHz

Pulseffekt 350 W
Pulslängd 5 µs
Räckviddsområden 16, 80 och 160 km

Källa: Provisorisk beskrivning över flygburen radarnavigationsutrustning PN-53/A (1955)

(Källa: AEF)