FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PE-541/R


Typ av radar CW-dopplerradar

Frekvensband X-band, ca 10 GHz

Effektförstärkare Klystron

Sidriktområde Obegränsat

Höjdvinkelområde -8º till 89º

Vikt 4 300 kg

System

Räckvidd > 35 km

Höjdtäckning > 15 km

Väderberoende Allväderskapacitet

Styrprincip Syftbäring, semiaktiv radarmålfljning

Målföljning Automatisk

PE-541/R ingår i Robotsystem 77


Länkar

Belysningsradar PE-541 (HPI) (Wikipedia)