FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Flygvapnets Centrala Skolor (FCS) i Västerås 1942 - 1961


Skolan bildades 1942 och lokaliserades till Västerås där man till en början var samlokaliserade i Viksäng tillsammans med Västmanlands flygflottilj (F 1). År 1944 omlokaliserades flottiljen till det färdigställda flygfältet i Hässlö, skolan stannade dock kvar på området.

Genom att Hallands flygflottilj skulle reduceras till en flygkår efter försvarsbeslutet 1958, kom delarna av Flygvapnets centrala skolor att omlokaliseras till Halmstad mellan åren 1960 och 1962. Efter att omlokaliseringen var genomförd avvecklades Flygvapnets centrala skolor och dess fana och traditioner överlämnades den 1 oktober 1961 till F 14. Folke Ripa som var den sista skolchefen vid Flygvapnets centrala skolor, han blev det nya förbandet Markskoleförbandet Hallands flygkårs första chef.

Flygvapnets signalskola (FSS) grundades 1942. År 1961 överfördes skolan till Halmstad, där den fick det nya namnet Flygvapnets sambands- och stabstjänstskola (FSS). I samband med att Hallands flygkår avvecklades år 1972, och Flygvapnets Halmstadsskolor bildades, kom skolan att omorganiserades skolan till Flygvapnets sambands- och stabstjänstskola. År 1995 slogs den samman med Flygvapnets markteletekniska skola (FMTS) och bildade Informationsteknologiskolan (ITS).

Flygvapnets tekniska skola (FTS) grundades år 1942. År 1962 omlokaliserades den som sista skola till Halmstad. I samband med att Hallands flygkår avvecklades 1972, överfördes skolan till det nya skolförbandet Flygvapnets Halmstadsskolor. År 1998 överfördes skolan till Försvarsmaktens Halmstadsskolor.

Flygvapnets trupputbildningsskola (FTUS) bildades år 1949. Den 1 oktober 1960 överfördes den som första skola till Halmstad. Flytten av skolan gjordes redan ett år innan flottiljen skulle omorganiseras till flygkår och markskoleförband. I Halmstad omorganiserades skolan, och fick det nya namnet Flygvapnets markstridsskola (FMS). I samband med att Svea flygkår (F 8) avvecklades, överfördes Flygvapnets bastjänstskola (FBS) till Halmstad, och där sammanslogs den FTUS, och bildade den nya skolan, Bastjänst- och Markstridsskolan (BMS), vilken senare blev Flygvapnets Basbefälskola (BBS).

Flygvapnets underofficersskola (FUS) bildades år 1942. Skolan utbildade underofficerare inom alla kategorier. År 1949 avvecklades skolan, och utbildningen överfördes till de övriga skolorna inom FCS.

FUS Flygvapnets underofficersskola 1942-1949 Skolan avvecklad år 1949
FSS Flygvapnets signalskola 1942-1962 Överförd år 1962 till Hallands flygkår
FTS Flygvapnets tekniska skola 1942-1961 Överförd år 1961 till Hallands flygkår
FTUS Flygvapnets trupputbildningsskola 1949-1960 Överförd år 1960 till Hallands flygkår

Skolchefer

(Texten ovan är tagen från Wikipedia.org)

("Klicka" på bilderna nedan, för en förstoring!)

FCS

FCS i Västerås

(Övre bilden från Västmanland Läns Tidning (VLT), tagen 1961)

FCS med text

 

KanslihusetKasern 1

Kasern 2Marketenteri och uoff-mäss

"Gröna plätten" framför signalskolanMatsalen

Gymnastikhuset


Innan det blev FCS

Innan det blev FCS

Bilderna, tagna 1959, kommer från Kjell Nyman. Kjell bodde tillsammans med sina föräldrar på FCS (bortre delen av kasern 2), från 1949 till 1961, då skolorna flyttade till Halmstad. Kjells far, Einar Nyman jobbade som elektriker på FCS och efter skolornas flytt blev det elektrikerjobb på F 15 i Söderhamn, för fadern.

Kjell blev efter flytten, senare flygpojke i Flygvapnet och det ledde till att han så småningom blev sambandsofficer i Flygvapnet.

FVRF-ungdomKjell Nyman

Kjell 1965 tillsammans med andra FVRF-ungdomar på F 15 och senare som befälselev i FV, 1968.


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

Mästarutbildningen vid flygvapnet (nr 2/50)


Länkar

Flygvapnets Halmstadsskolor