FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggomarinen loggoArmén loggo

 

Materielförsörjning
F o T


Forskning och utveckling
Efter andra världskriget då Sverige valde att stå utanför försvarsallianser insågs betydelsen av att ha en inhemsk försvarsindustri av hög klass och att ha tillgång till kvalificerade forsknings- och utvecklingsresurser. Bl a så etablerades Försvarets forskningsanstalt, FOA, 1945. Inom försvaret inrättades ett speciellt program för Forskning o Utveckling, FoT.

Från detta program lades dels direktuppdrag till FOA och dels uppdrag till FMV. Uppdragen till FOA avsåg grundläggande forskning inom ett antal för landet betydelsefulla områden inom områden som vapen, stridsdelar, robot, radar, telekrig, optisk teknik, biologiska o kemiska stridsmedel m m. Uppdragen till FMV avsåg mer tillämpad utveckling utförd av industrin men även av FOA och högskolor. Inom markteleområdet var verksamheten koncentrerad till radar, optronik, televapen, telemotmedel, krypto, störtåliga radiosystem, vågutbredning etc. 

Prov och försök
Vid det långsiktiga perspektivplanearbetet, Perp, studerades i samband med spel tänkbara tekniska lösningar. I vissa fall resulterade detta i att beslut fattades om att beställa några exemplar av redan utvecklade utrustningar eller beställa utveckling av några exemplar. De så anskaffade utrustningarna genomgick sedan tekniska prov ofta kompletterade med försök utförda i förband.