FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggomarinen loggoArmén loggo

 

Materielförsörjning
Drift och underhåll


Flygvapnet och FFF/FMV har tidigt varit framgångsrika på att styra och hantera drift- och underhållsfrågorna tidigt i anskaffningsprocessen och genom en systematiskt uppbyggd infrastruktur för drift och underhåll omfattande bland annat styrsystem som exempelvis TOMT, materiel-, drift- och ekonomiuppföljningssystem, reservdels- och utbytesenhetssystem, mfl. Dessa infrastrukturer har legat till grund vid utvärdering av materiel vid anskaffning och planering av underhållet. Livtidskostnadstekniken vid anskaffning har medfört jämförelser av materielens kostnader i ett livskostnadsperspektiv. Vid anskaffning av ny materiel har behovet av hjälpmedel och utbildning beaktats.

Driftuppföljningssystemen mot såväl enheter som funktionskedjor har gett underlag för förbättrande modifieringar.

Inom bland annat markteleområdet har funnits en uppdelning mellan förvaltning av materiel och resurser för genomförande av drift och underhåll. För större anläggningar i fredsdrift har funnits teknisk civil anläggningspersonal och för obemannade har dessa uppgifter utförts av de regionala televerkstäderna senare teleservicebaserna. Centrala huvudverkstäder har haft som uppgift att komplettera de lokala och regionala resurserna samt att vara central verkstad och ge tekniskt stöd till FMV.