FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggomarinen loggoArmén loggo

 

Materielförsörjning
Avveckling


Beslut om avveckling av materiel fattas av Försvarsmakten och genomförs genom att FMV får ett uppdrag för genomförande. Utöver att styra avvecklingen omfattar också uppgiften att genomföra motsvarande förändringar i de olika databaserade registren.

I samband med avvecklingen biträder FHT med rekommendationer, om något exemplar av den materiel som skall avvecklas, bör bevaras vid något museum.

Om det är materiel eller materielsystem som varit av stor betydelse, skrivs det ofta även särskilda dokument av FHT medarbetare.