FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggomarinen loggoArmén loggo

 

Materielförsörjning
Anskaffningsmodell


Anskaffningsmodell
Frågan om uppgiftsfördelningen mellan staber, förvaltningar och industrier har varit en politisk aktuell fråga som återkommit med ca 5 års mellanrum i form av utredningar initierade av regeringen.
 
1979 tillsatte regeringen en ny utredning MAK-79 (Materiel Anskaffnings Kommittén). Efter utredningens förslag beslutades en omfattande förändring av FMV. Bl a så bildades gemensamma avdelningar för Vapen, Robot, Fartyg. Flyg, Elektronik etc.

I utredningen föreslogs också att FMV skulle minska personellt och att industrin skulle utföra större delar än dittills av anskaffningsarbetet. Detta skulle ske bl a genom av kompletta system anskaffades från en huvudleverantör.
En generisk anskaffningsmodell framgår av bilden nedan.

Av bilden framgår den principiella uppgiftsfördelningen i samband med materielanskaffningen.

Anskaffningsmodell