FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Bankabel


Bankabel
Bankabeln var förlagd runt huvudbanan och med anslutning till kommandocentralen. Kabeln behövde ingen trycksättning och samtliga trådpar var uppkopplade till varje kopplingsskåp. I kabeln fanns 100 par som till största delen användes till manöverförbindelser för t.ex. banljus, taxiljus, utrullningshinder, pejl m.m.

Skåpen numrerades i löpande följd och märktes med bokstaven T samt ett nummer. I kommandocentralen samt i respektive banände kunde överkopplingar mellan bas- och bankabel genomföras.

Läs mer i:

Flygbassystemet Bas60 (1,3 MB) Författare: Jörgen Rystedt. (F04/05)

Bankabel, kompendium, FTS/F14