FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

4. Verkställighet


4.1 Utbytesenhetsförsörjning

Allmänt
Anskaffning av utbytesenheter (UE) skedde genom underhållsavdelningen. Den ekonomiska planeringen lades upp så att man kunde köpa UE för hela den tid ett vapensystem planerades existera. Det viktigaste i detta sammanhang var att man band anskaffningen till den tidpunkt då man bestämmde sig för underhållet av varje enhet i ett vapensystem. Genom att köpa UE samtidigt med att sakbyrån köpte primärutrustningen fick man även en avsevärt bättre prisbild än om man skulle väntat till dess att leverantören upphört med serieproduktionen.

Kort beskrivning
Grundmodulen för Flygvapnets UE-försörjning togs i drift år 1962 som ett hålkortssystem kört på IBM-datorer i Arboga. År 1971 flyttades detta hålkortsystem från Arboga till TELUB i Växjö. Mellan åren 1976 och 1980 kördes systemet på IBM 70/70-datorer hos Bofors i Karlskoga. Inför att Bofors skulle avveckla dessa datorer 1980-01-01 fick TELUB förfrågan om att konvertera systemet till egna PDP 11/40 och ta över den centrala driften omfattande Flygvapnets alla UE. Anbudsinfordran gick ut 1977-09-29 med offert till 1977-11-15 och färdig leverans, som också blev verkligheten från och med 1978-01-01. Systemet förbättrades med en relationsdatabas år 1982. År 1995 förbättrades systemet med grafiskt gränssnitt, distribuerad miljö och kommunikation via FTN. Dragkampen om UE-systemet har varit hård under hela dess livslängd mellan reservdelssystemet i Arboga och UE-systemet, mellan byråerna inom UH och mellan försvarsgrenarna. Marinen anslöt sig till systemet under 2004 och Armén har fortfarande sitt eget system. Trots dessa ”konflikter” har systemet utvecklats kontinuerligt och dess styrka visas av att dagens system svarar för UE, reservdelar och övrig basmateriel för JAS 39 i Ungern och Tjeckien.

UE-systemets informationssystemstruktur

UE-systemets informationssystemstruktur.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

"Reservmateriel" (nr 2/12)


Länkar