FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

4. Verkställighet


4.8 Tekniskt stöd

Allmänt
För att klara den omfattande utbyggnaden av Stril 60 krävdes ett resurs- och kompetensstöd till FMV. Av denna anledning startades bland annat TUAB och TALAB. På sikt växte det fram ett omfattande tekniskt stöd för olika verksamheter.

Kort beskrivning
Initialt utgjorde de centrala verkstäderna en teknisk stödresurs, som under 1970-talet utvecklades till huvudverkstäder med uppgift att, utöver centralt underhåll, även ge tekniskt stöd till FMV vid anskaffning och till de regionala och lokala drift- och underhållsresurserna vid genomförandet av drift och underhåll. För materiel utvecklad av svensk industri kom industrin också att utgöra en stödresurs. Detta gällde speciellt för programvaruunderhåll.


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar