FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

4. Verkställighet


4.2 Reservdelsförsörjning

Allmänt
Reservdelar (RD) anskaffades av UH fram till 1985 då en försvarsgemensam reservdelsavdelning bildades.

Anskaffningen av reservdelar baseras på en annan filosofi än den för UE, nämligen att RD anskaffas för en första driftperiod. Denna är i princip anpassad så, att man ska få in erfarenheter av hur stor åtgången blir för att man i fortsättningen ska hinna få levererans mot viss beställningspunkt för varje reservdel. Grunden för anskaffning av RD är alltså förbrukningstakten medan anskaffningen av UE främst baseras på en beräknad omloppstid.

Kort beskrivning
Under 1950- och 60-talen med rörbestyckade utrustningar var tillgången på komponenter och reservdelar viktig. Markteleverksamheten fick sin reservdelsförsörjning från det centrala förrådet i Arboga. Regionala och lokala filialförråd fanns vid de regionala televerkstäderna, bemannade anläggningar och vissa större obemannade anläggningar. Distributionen ombesörjdes av turbilar till de olika filialförråden, som var redovisningsenheter i det gemensamma datasystemet DELTA. Arméns reservdelsförsörjning inordnades i systemet år 1978 och Marinen anslöts år 1985.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

"Reservmateriel" (nr 2/12)


Länkar