FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

4. Verkställighet


4.9 Programvård

Allmänt
Successivt kom de nya systemen att innehålla allt mer programvara som måste utvecklas och hanteras.

Kort beskrivning
På flera företag etablerades programvårdsgrupper för att klara och säkra resurser för verksamheten.

Merparten av programvarorna var hemliga och krävde speciella rutiner för hantering.

Vid huvudverkstäderna organiserades på uppdrag av FMV programvårdsenheter med uppgift att, dels på ett säkert sätt förvara original, dels framställa och distribuera kopior till alla berörda anläggningar och system. Till programvårds-enheterna levererade industrin (utrustningsleverantörerna) objektkod, i undantagsfall även källkod, till applikations-programmen. Hos leverantörerna fanns naturligtvis programbibliotek där original till källkod, systemgenererings-information, dokumentation och förteckning över vad som levererats förvarades.

Programvårdverksamheten styrdes av utrustningsanpassade programvårdsföreskrifter som reglerade hur lagringsmedia skulle hanteras, särskilt för hemliga program, både vid programvårdsenheten och vid anläggningarna. Föreskrifterna innehöll regler om förvaring, antal driftskopior som skulle finnas, märkning mm och förfarandet när gamla versioner av programmen skulle ersättas av nyare.

För i stort sett all programvara svarade industrin (leverantören) för underhåll (felrättning, anpassning) och funktionell vidareutveckling av levererad programvara.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar