FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

4. Verkställighet


4.7 Drift- och underhåll av bemannade anläggningar

Allmänt
Flygvapnet hade redan under 1950-talet vissa anläggningar i fredsdrift, vilket markant ökade vid införandet av Stril 60.

Kort beskrivning
Under 1950-talet fanns militär teknisk personal på Lfc m/50 och radarstationer som PJ-21. Stril 60 medförde att den tekniska bemanningen utgjordes av civil teknisk personal, som hade som primär uppgift att svara för driften och underhållet av telematerielen i anläggningen med utpunkter. Personalvolymen i dessa driftgrupper dimensionerades efter drifttidsuttaget.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04)
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar