FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

4. Verkställighet


4.5 Centralt underhåll

Allmänt
Flygvapnets underhållssystem hade som högsta nivå centralt underhåll, vilket omfattade reparationer, modifieringar och övriga åtgärder, som av kompetens- och kostnadsskäl bäst utfördes av en leverantör.

Kort beskrivning
Inom markteleområdet utgjordes den centrala nivån av huvudverkstäderna CVA, CVÖ och TELUB. Undantag fanns för exempelvis DBU-materielen i Lfc 1, där SRA svarade för den centrala nivån. För programvaruunderhåll användes ofta den levererande industrin som central nivå.


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar