FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

3. Uppföljning


3.4 Materielredovisning

Allmänt
Materielredovisningen hade som uppgift att redovisa materielens befintlighet för att förhindra att materiel ”försvann” på ett inte acceptabelt sätt men också för att redovisa tillgången på materiel och förnödenheter i krigsförbanden.

Kort beskrivning
Vid central anskaffning av materiel skedde en överlämning av denna till lokal förvaltningsmyndighet (förband) för redovisning. Administrationen av redovisningen skedde med hjälp av stödsystem som FREJ och LIFT


Bilder

 


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar